22. 12. 2013

(Praha 22. 12. 2013 – Společná tisková zpráva zástupců platformy ZaPět, Strany zelených a KDU-ČSL z Prahy 5 a o. s. Cibulka)

Před půlnocí 19. prosince schválilo zastupitelstvo MČ Praha 5 prodej pozemků v rozsahu cca 6 ha(1) v chráněném Přírodním parku Košíře-Motol pod stolovou horou Vidoule za 51,6 milionu Kč. Tato neuvážená pozemková transakce je jednoznačně proti veřejnému zájmu! Obec a stát má cíleně zvětšovat pozemkový fond ve veřejném prostoru. Pokud pozemky budou prodány a v budoucnu na nich vyroste sídliště, připravili zastupitelé svým neuváženým nočním hlasováním obec hrubým odhadem o půl miliardy korun(2).

Vedení smíchovské radnice vytrvale prosazuje změny územního plánu, které můžou vést k postupné zástavbě parku. Na nátlak odborníků a veřejnosti (např. Běh za Vidouli a petice za regulační studii Parku Vidoule) byly 4 z 5 změn letos v září zamítnuty a zbývající pozastavena. Přesto podobné změny radnice znovu navrhuje, nebo návrhy „bere na vědomí“ a tak vlastně postupuje vyšší instanci.

Citace reakcí komunálních politiků a sdružení (úplný text a další podrobnosti jsou dostupné na Cibulky.info, Sportovní areál Nad Hliníkem):

Ing. Jiří Vejmelka, zastupitel a (bývalý) radní MČ Praha 5
„Cca ve 23.00 hod schválilo zastupitelstvo prodej pozemků v rozsahu cca 48 600 m2 za 21,6 mil Kč firmě Lalasa a 13 147 m2 za 30 mil Kč Cyklistickému svazu. …. Materiály dostali zastupitelé až v průběhu zasedání. Jen 1. materiál měl přes 100 stránek. … Je to opravdu obrovský skandál. “

Ing. Bohumil Dvořák, předseda Komise životního prostředí a zastupitel MČ Praha 5:
„… Jako státní úředník mohu odpovědně prohlásit, že tohle se děje téměř pouze v Praze. V malé obci by starosta dostal výprask a větší města myslí vůči státu patrioticky. Jinak v ochraně životního prostředí jsme jako komise jednotného názoru a stolová hora Vidoule, stejně i Prokopské údolí, jsou poklady naší země a dávat něco v šanci podnikatelským zájmům developerů je zločin. Ostatně stačí si prostudovat závěry předních např. amerických, nebo francouzských odborníků v architektuře, zdravotnictví, dopravě a jiných příbuzných oborech. Nemusíme tvrdošíjně jako národ stále kopírovat ruské a balkánské pochybné vzory! “

Stanovisko ZO SZ Praha 5 a jejího předsedy Lukáše Budína:
„Zelení na Praze 5 považují způsob prodeje a především samotný prodej těchto pozemků v unikátní lokalitě parku Košíře-Motol spadající do chráněné oblasti Vidoule za zcela nepřípustný, skandální a neodpovídající řádnému hospodaření se svěřeným majetkem, jak zastupitelům a zastupitelkám ukládá zákon. V době, kdy by se měla obec snažit uchovat si svůj majetek, se ho takto lehkomyslně zbavuje. Vedení MČ Praha 5 tímto svým krokem rozhodně nečiní v zájmu svých obyvatel a jde na ruku spekulantům, kteří se již dlouhá léta pokouší získat v lokalitě Vidoule pozemky pro realizaci developerských projektů. Tímto svým krokem se Praha 5 zbavuje možnosti přímo ovlivňovat územní rozvoj na tomto území. Požadujeme proto zrušení prodeje zmíněných pozemků a započetí jednání na vytvoření regulačního plánu pro Vidouli, který by již jednou pro vždy zamezil snahám soukromých investorů zastavět tuto jedinečnou oblast megalomanskými a zcela nepřiměřenými projekty.“

Rada ZaPět, citace z emailu zastupitelům 18. 12. 2013:
„Obracíme se na Vás s žádostí o okamžité zastavení prodeje pozemků pod sportovním areálem Nad Hliníkem č. p. 1186 a 1202. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desku dne 3. 12. 2013. Sport tímto prodejem pozemků nepodpoříte, můžete mu naopak ublížit. Zvýší se pravděpodobnost, že realitní spekulanti budou chtít koupit tyto pozemky s vidinou stonásobných zisků v případě změny územního plánu. Sport ztratí pevnou podporu obce. Zatím je Přírodní park Košíře-Motol kolem hory Vidoule chráněný, ale s novým Metropolitním plánem arch. Kouckého může ochranu ztratit a uvolnit tak ruce developerům k husté zástavbě, jak o tom informovala Česká televize v dokumentu “Zahuštěná Praha“ dne 1. 12. 2013. “

 

Signatáři tiskové zprávy:

Jaroslava Kroupová, Jan Kremer a Antonín Schneider za Radu platformy ZaPět
Lukáš Budín, předseda ZO Strany zelených Praha 5
Josef Cuhra, místopředseda místní organizace KDU-ČSL Praha 5
Kateřina Adámková a Pavel Peterka, o. s. Cibulka


(1) Pozemky prodávané společnosti Lalasa jsou definovány výčtem parcel a ne přesnou výměrou.
(2) Pozemky k bydlení jsou v okolí prodávány v cenovém rozpětí zhruba v rozmezí 5 – 13 tisíc Kč. Vzhledem k exkluzivitě lokality v srdci lesoparku a přitom v blízkosti MHD a centra Prahy se dá předpokládat při změně územního plánu spíše vyšší cena. Změna ÚP přitom v Praze 5 není nic neobvyklého. Změnu ÚP na tenisových kurtech, parkovišti a fotbalovém hřišti Na Stárce mají občané v živé paměti: nyní tu plánují postavit vysoká betonová monstra tak nahuštěně, že nezbylo místo ani na malé dětské hřiště.