19. 1. 2016

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Půlnoční loupež

Ještě 19. 12. 2013 jsme vlastníky rozsáhlých pozemků v Přírodním parku Košíře Motol byli my všichni občané Prahy. Ale o půlnoci nám je banda ničemů uloupila.

Toho dne schválila prodeje Rada MČ Praha 5 složená převážně z našich „uzdravovatelů“ (UNP). Návrh podala zástupkyně starosty JUDr. Naděžda Kratochvílová (UNP). Jednoho hlasování se zdržela PhDr. Ulrichová-Hakenová (bez politické příslušnosti).

Očitý svědek: Ještě téhož dne 19. 12. 2013 cca ve 23.00 hod schválilo zastupitelstvo prodej pozemků v rozsahu cca 48 600 m2 za 21,6 mil Kč firmě Lalasa a 13 147 m2 za 30 mil. Kč Cyklistickému svazu. Obě území jsou v oblasti Nad Hliníkem. Materiály dostali zastupitelé až v průběhu zasedání. Jen první  materiál měl přes 100 stránek. Je to opravdu obrovský skandál. JV

Proč tolik spěchali? Kauza podezřele zavání.

Občanská sdružení i některé politické strany jsou svévolným postupem koalice rozhořčeny a odhodlány podniknout razantní protiopatření. Pro začátek vydali společnou tiskovou zprávu.

Výsledky hlasování

Pomocí černých šipeček v záhlaví tabulky si je můžete setřídit též podle strany nebo podle výsledků jednotlivých hlasování a tak lépe vidět, jak se k problému postavily jednotlivé strany a kteří zastupitelé byli pro nebo proti.

Jako jeden muž hlasovali pro prodej zastupitelé UNP (včetně jejich bezpartijních sympatizantů) a ČSSD, podpořili je i „opoziční“ zastupitelé ODS (kromě Frélicha). Proti byly Věci veřejné a KSČM.

[table tablesorter=“1″]
Jméno’Strana’Prodej Lalase’Prodej ČSC
Atlasová Martina’TOP 09’Nepřítomen’Nepřítomen
Bartoš Jaroslav’ODS’PRO’PRO
Bejšovec Jan’bezpart.’Nehlasoval’Nehlasoval
Bubníková Diana’UNP’PRO’PRO
Dvořák Bohumil’ČSSD’Nepřítomen’Nepřítomen
Frélich Martin’ODS’PROTI’PROTI
Havlíček Patrik’UNP’PRO’PRO
Havlínová Radka’bezpart. Klub UNP’PRO’PRO
Heissler Herbert‘ bezpart. Klub UNP’PRO’PRO
Herold Lukáš’ODS’PRO’PRO
Hlaváček Jan’UNP’PRO’PRO
Holub Adam’ČSSD’PRO’PRO
Homola Tomáš‘ bezpart. Klub UNP’PRO’PRO
Hradílková Terezie’bezpart. Klub SZ’Nepřítomen’Nepřítomen
John Radek’Věci veřejné’PROTI’PROTI
Kazda Miroslav’bezpart. Klub UNP’PRO’PRO
Klíma Radek’TOP 09’Nepřítomen’Nepřítomen
Knap Jaroslav’TOP 09’Nepřítomen’Nepřítomen
Kolovratová Marie’TOP 09’Zdržel se’Zdržel se
Kopáček Richard’UNP’PRO’PRO
Kratochvílová Naděžda’UNP’PRO’PRO
Kroha Pavel’TOP 09’Nepřítomen’Nepřítomen
Kukrle Marek’UNP’PRO’PRO
Lachnit Petr’ČSSD’PRO’PRO
Macek Milan’KSČM’PROTI’PROTI
Martinec Jan’SZ’Nepřítomen’Nepřítomen
Mrázková Jana‘ bezpart. Klub UNP’PRO’PRO
Mrštík Miloslav’UNP’PRO’PRO
Najmon Viktor’ODS’PRO’PRO
Nedvěd Jaroslav’UNP’PRO’PRO
Novotný Karel’UNP’PRO’PRO
Pavel Michal‘ bezpart. Klub UNP’PRO’PRO
Peterková Růžena’KSČM’PROTI’PROTI
Sedlák Roman’TOP 09’Zdržel se’Zdržel se
Šesták Michal’UNP’PRO’PRO
Škaloud Miroslav’ODS’PRO’PRO
Šorm Vít’TOP 09’PROTI’PROTI
Ulrichová-Hakenová’bezpart. Klub VV’Nehlasoval’Zdržel se
Váchová Vlasta’ČSSD’PRO’PRO
Vávrová Lucie’ODS’Nehlasoval’PRO
Vejmelka Jiří’Věci veřejné’PROTI’PROTI
Velek Ondřej’SZ’Zdržel se’PROTI
Vitha Jiří’UNP’Zdržel se’Zdržel se
Zapletal Vojtěch’ODS’PRO’Nehlasoval
Zelený Miroslav’UNP’PRO’PRO
[/table]

Městská část Prahy 5 nabízí k prodeji Českému svazu cyklistiky a soukromé firmě Lalasa, s. r. o. rozlehlé pozemky pod sportovní halou a tenisovými kurty a ohromné plochy zeleně v Košířích v ulici Nad Hliníkem. Na obou oznámeních záměru prodeje (viz odkazy níže) je podivné, že nemají žádné datum. Copak úřední dokument může vypadat jak bianco šek?

Jde o řadu parcel s čísly 1863/9, 1863/18, 1863/19, 1863/20, 1863/21, 1863/22, 1863/23, 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1863/33 a 1863/35. Největší z nich 1863/9 má plochu přes 45 000 m2! V Katastru nemovitostí už jsou uvedené pozemky „dotčeny změnou právního vztahu“.

Pozemky sice patří do Přírodního parku Košíře-Motol, ale máme bohaté zkušenosti s tím, jak soukromé subjekty dokážou s přírodním parkem zatočit. Jsme rozhodně proti tomuto prodeji (a proti veškerému bezhlavému rozprodeji veřejného tj. i našeho majetku).

Podle rejstříku firem jednatelem společnosti Lalasa je Ing. René Siwy, který má účast v mnoha dalších společnostech: ELCONEX, s.r.o. , LALASA, spol. s r.o. , LIFE SCIENCES CAPITAL, s.r.o. , MARITALEN, s.r.o. , R.S. Credit, s.r.o. , Rezidence Vyšehrad – rental, s.r.o. , Rezidence Vyšehrad – services, s.r.o. , Rezidence Vyšehrad, s.r.o. , RIDOTA, a.s. , YWIS, s.r.o. s širokým rejstříkem činností, např. správa nemovitostí, inženýrská činnost v investiční výstavbě apod. Takovéto firmy jdou po penězích a před takovými je třeba území v přírodním parku zvlášť chránit.

Odkazy na další informace

web občanského sdružení Cibulka

Významné události a dokumenty

19.01.2016 RMČ P5: Neschvaluje změnu termínu splatnosti části kupní ceny podle smlouvy s ČSC
04.03.2014 Pražský deník.cz: V přírodním parku se prodávají zemky. S půlmiliardovou ztrátou?
04.02.2014 Odbor životního prostředí MHMP: Odpoved na stížnost z 11. 1. 2014
14.01.2014 Právo: Magistrát má prozkoumat prodej areálu Nad Hliníkem
12.01.2014 ZaPět a další tři občanská sdružení: Stížnost na způsob prodeje městských pozemků Radou MČ Praha 5 a podnět k zachování pozemků v majetku města
10.02.2014 Společná tisková zpráva ZaPět, SZ, KDU-ČSL a OS Cibulka: Půlnoční loupež na zastupitelstvu P5
22.12.2013 Společná tisková zpráva ZaPět, SZ, KDU-ČSL a OS Cibulka: Skandální prodej obecních pozemků v přírodním parku pod Vidoulí, též zde
19.12.2013 ZMČ P5: Výsledky hlasování o prodeji pozemků Českému svazu cyklistiky
19.12.2013 ZMČ P5: Výsledky hlasování o prodeji pozemků firmě Lalasa, s.r.o.
19.12.2013 Rada MČ Praha 5: Usnesení o prodeji pozemků Českému svazu cyklistiky
19.12.2013 Rada MČ Praha 5: Usnesení o prodeji pozemků firmě Lalasa, s. r. o.
19.12.2013 Podklady pro usnesení Rady MČ Praha 5 (stanoviska a důvodová zpráva)
18.12.2013 Sdružení ZaPět zastupitelům: Žádost o zastavení prodeje pozemků v přírodním parku Košíře-Motol
prosinec 2013 MČ Praha5 – Lalasa, s.r.o.: Návrh kupní smlouvy
08.12.2013 Výňatky z Katastru nemovitostíVýňatky z cenové mapy
03.12.2013 Oznámení záměru prodeje pozemků Českému svazu cyklistiky
03.12.2013 Oznámení záměru prodeje pozemků firmě Lalasa, s.r.o.
10.12.2013 Znalecký posudek pro firmu Lalasa, s.r.o.
03.11.2013 Znalecký posudek pro firmu Lalasa, s.r.o.
29.08.2013 Lalasa, s.r.o.: Žádost o odkup pozemků
01.01.2007 MČ Praha5 – Lalasa, s. r. o.: Nájemní smlouva

 

Autor: RNDr. Drahomír Bárta