27. 5. 2014

Vidoule_bnr

Zastupitelé Hlavního města Prahy budou znovu hlasovat o zastavění chráněné stolové hory Vidoule a to i když na podzim podobný návrh zamítli. Tentokrát zastavění odsouhlasila  Rada hlavního města Prahy (RHMP). Předsedou rady je přitom primátor Hudeček, který před více než rokem, ještě jako náměstek pro územní rozvoj, proti změnám územního plánu ve prospěch developerů osobně vystupoval. Kroky, které by vedly k nevratným škodám v přírodním parku, i nyní iniciovala developerská firma FINEP. Vzácné území tak opětovně čelí likvidačním postupům. Proti stavebním záměrům přitom okamžitě vystoupili nejen občané a občanské spolky Prahy 5, ale i zastupitelstvo městské části Praha 5. Vše nyní záleží na zastupitelstvu hlavního města (ZHMP), které bude mít na svém zasedání dne 29. 5. 2014 osudu Vidoule již podruhé ve svých rukou.

Od posledního pokusu změnit Vidouli na čistě zastavitelnou plochu uplynulo devět měsíců. Tehdy ZHMP jednoznačně zamítlo návrh změny územního plánu a tedy umožnění výstavby v této unikátní lokalitě. Bohužel se zdá, že Vidoule přesto je a bude v hledáčku spekulantů a investorů. Dokládá to zatím poslední pokus, který učinila firma FINEP – zkušený navrhovatel podobných změn územního plánu. V tomto případě se FINEP vůbec nezajímal o názor MČ Praha 5 a podal žádost přímo na příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Lokální samospráva tak byla zbavena možnosti se ke změně vyjádřit. V rámci procesu schvalování na úrovni hlavního města nedostala změna souhlas Komise pro územní plán, ale obdržela kladné stanovisko Výboru územního rozvoje. RHMP a na svém zasedání 29. 4. z neznámých důvodů vybrala kladné stanovisko a se změnou souhlasila. Rozhodnutí přitom zpochybňuje výroky samotného primátora Hudečka. Ten, ještě jako náměstek primátora pro územní rozvoj, na veřejné diskusi o Vidouli, která se konala v jinonické aule Univerzity Karlovy dne 20. února 2013, změny územního plánu ve prospěch developerů rozhodně odmítal.

„Považuji za zcela nehorázné, že tato změna byla zařazena do programu celoměstsky
významných změn územního plánu, tedy tak zvaně na stůl, pokoutně a zcela netransparentně, aby
se o tom občané nedozvěděli. To, že Rada hl. m. Prahy souhlasila s touto změnou pak vnímám
jako opovržení rozhodnutím zastupitelstva hl. m. Prahy, které v září minulého roku jasně
vyjádřilo nevoli měnit tuto oblast pro zástavbu. Rozhodně se nemíníme této zvůli poddat a
chystáme relevantní protiopatření, protože Vidoule je klenotem nejenom Prahy a České
republiky, ale i Evropy. Rozhodnutí rady jde proti Zásadám územního rozvoje, kterými by se měl
řídit územní plán. Také zcela vylučuje participaci veřejnosti na územním plánování,“
říká Pavel
Peterka, člen občanského sdružení Cibulka, které se za ochranu chráněné lokality dlouhodobě
zasazuje.

Stolová hora Vidoule, jako součást přírodního parku Košíře-Motol, představuje zásadní zelenou plochu pro Prahu 13 a Prahu 5, konkrétně pro Butovice, Ohradu, Jinonice, Košíře, Motol. Jedná se o přírodní památku a nejvyšší pražský západní kopec (371 m n. m.) fungující jako plíce metropole. Právě tudy do Prahy nejčastěji proudí čerstvý vítr ze Západu. Plánovaná zástavba tak mimo jiné hrozí zhoršením smogové situace hlavního města během zimy a za dusného počasí v létě, jak vyplývá z odborného stanoviska Komise životního prostředí Akademie věd České republiky. Komise v čele s MUDr. Radimem Šrámem, Dr. Sc., vydala k plánováným změnám v neprospěch zeleně jasné stanovisko: „Podobné záměry (spekulativní stavební záměry s perspektivou mnohonásobného zisku založené na změnách územního plánu) obvykle vyvolávají přímou i zprostředkovanou konfrontaci s většinou místní veřejnosti. Jedním z příkladů takovéhoto střetu je v Praze lokalita tvořená částí náhorní plošiny Vidoule a přírodního parku Košíře – Motol. (…) Důsledky nežádoucí zástavby zelených ploch a území majících ekologické funkce jsou mnohostranné. Neznamenají jenom oslabování předpokladů pro trvale udržitelný vývoj příslušných územních celků a kvality života v nich, ale zahrnují vlivy, projevující se mnohdy zvýšenou nemocností a zhoršováním zdravotního stavu obyvatel v širším územním měřítku.“
Unikátnost stolové hory si uvědomují nejenom místní občané a sdružení, kteří začali obratem sbírat podpisy pod petici proti tomuto návrhu změny územního plánu, ale i samotná obec, tedy MČ Praha 5. Na květnovém zasedání zastupitelstva (15. 5. 2014) se zcela jednomyslně usnesla, že s navrhovanou změnou nesouhlasí a své stanovisko zaslala přímo primátoru Hudečkovi. Půjde ZHMP proti vůli zastupitelstva Prahy 5 a potažmo i proti vůli občanů Prahy 5, nebo jako
v září zamítne navrhovanou změnu? Považujeme za žádoucí, aby dané území bylo sceleno ve vlastnictví obce a to výkupem či směnou pozemků, a aby zde za participace občanů vznikl les a další zelené plochy, částečně také citlivě řešený veřejný prostor pro nerušící volnočasové aktivity. Věříme, že jednání ZHMP se zúčastní také zástupci samosprávy Prahy 5, kteří zde budou tlumočit přání občanů zabránit změnám ve prospěch nových staveb.

 

Užitečné odkazy: