2. 3. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 4. 12. 2018

Vážení čtenáři, Strana zelených se sice do zastupitelstva MČ Prahy 5 nedostala, ale nadále se účastní politického života. I za vás docházíme na jednání výborů a komisí, hlavně těch, které řeší územní rozvoj, životní prostředí, apod. Chceme, aby i široká veřejnost byla o dění v naší městské části pravidelně informována, a proto jsme se rozhodli na našem webu zveřejňovat vlastní zprávy z jednání vybraných komisí a výborů, které budou pro občany Prahy 5 snad čitelnější a více zasazené do souvislostí než strohé oficiální zápisy, které jsou k dispozici na webu radnice. Sledujte web Strany zelených a dozvíte se víc!

Projekt Barrandez Vous v Borského ulici na Barrandově

Navrhovatel projekt bude ještě měnit, projednání stáhl.

Dostavba Francouzského lycea v Drtinově ulici

Navrhovatel projekt bude ještě měnit, projednání stáhl.

Delta Flats na křižovatce Plzeňské a Holečkovy

Podívejte se na mapu, kde to je. Má se tu postavit budova nadměrné velikosti. Vedoucí stavebního úřadu paní Čechová vznesla námitky, VUR přesto projekt schválil, jen dva členové byli proti (mezi nimi ing. Zdeněk Laciga)

Lávky na Vltavě

Zajímavý návrh, který by propojil a zpřístupnil 3 ostrovy (Slovanský, Střelecký, Dětský) a vytvořil pěší spojení obou vltavských břehů, alternativu k frekventovanému Mostu legií. Někteří členové výboru tvrdili, že podobné návrhy už tady byly, ale Povodí Vltavy a památkáři je tvrdě odmítli. Výbor doporučuje překážky prověřit.

Změna ÚP Na Pláni

IPR nemůže do územního plánu zakreslit malé plochy, tak navrhuje celou plochu označit jako OB-D a školku a park označit jen pevnou resp. plovoucí značkou. Toto řešení odmítla ing. arch. Hamanová i zástupci spolku Přátelé Malvazinek, neboť nereflektuje výsledek participace a soutěže o řešení území (projekt ateliéru Break-point). Spolek Za zelené Malvazinky navrhl změnu UP pozastavit, dokud nebudou zodpovězeny jejich námitky vůči zmanipulované participaci a oficiální (zastupitelstvem potvrzené) interpretaci výsledků soutěže. Výbor byl protichůdnými stanovisky spolků poněkud zmaten, nakonec návrh IPRu odmítl a požádal o jiný způsob zakreslení ploch do ÚP.
Další souvislosti viz kauzu Na Pláni

Spiritka a Podbělohorská

Tyto dvě kauzy už výbor nestihl probrat, odkládají se na příště.
.
Drahomír Bárta