28. 4. 2019

Zpráva z jednání VÚR, 23. 4. 2019

Předseda VÚR Milan Kryl nebyl přítomen, jednání řídil místopředseda Lukáš Herold (ODS). Bod Různé nechal předřadit před ostatní body jednání, aby v něm výbor znovu jednal o kauze Sanopz.

Bývalý Sanopz, Smíchov – Na Cihlářce

Majitel areálu předložil IPRu nový záměr líbivě nazvaný „Klinika a apartmány se zdravotnickými a sociálními službami Na Cihlářce č.p. 1977“, i když mu jde zejména o masívní bytovou výstavbu (39 bytů + 104 parkovacích stání !). A požádal jej hned i o souhlas k územnímu rozhodnutí, přičemž Prahu 5 zcela opomenul, podrobnosti viz stránku SANOPZ. Místní občané chtějí, aby VÚR tento nový záměr řádně projednal.

VÚR schválil usnesení: OÚR má požádat investora, aby bezodkladně seznámil VÚR se záměrem využití pozemků, dotčených pořizovanou změnou územního plánu Z3104.

Předsedkyně spolku Za zelené Malvazinky Běla Vidmarová požádala doplnit do zápisu, že spolek v roce 2018 podal na MHMP připomínku k Metropolitnímu plánu, aby pozemku zůstala funkce VV (veřejné vybavení). Místopředseda Herold ale odmítá, aby se zápisy VÚR staly kolbištěm různých názorů, Běla Vidmarová tedy navrhuje, aby Výbor pro otevřenou radnici projednal a změnil metodiku tvorby zápisů.

Podnět na změnu ÚP Jinonice – Polívkova

Majitel rodinného domu dal podnět na změnu územního plánu na své zahradě, parcelách číslo 719/23 a 719/73 k.ú. Jinonice, přibližně zde. Funkci ZMK (zeleň městská a krajinná) chce změnit na OB (obytná), aby mohl realizovat přístavbu domu. Problém ovšem je, že pozemky se nacházejí v ochranném pásmu připravované Radlické radiály.

VÚR s takto formulovým podnětem nesouhlasí, doporučuje ale majiteli, podat si novou žádost jen na část uvedených pozemků, která není Radlickou radiálou dotčena.

Podnět na změnu ÚP Smíchov – Nádražní

Majitel penzionu uprostřed rozvojového území dal podnět na změnu územního plánu – na části parcely parc. č. 618 k.ú. Smíchov na nepatrné ploše asi 250 m2 přibližně zde chce funkci území VV (veřejné vybavení) změnit na SV (všeobecně smíšené), aby mohl penzion doplnit o restauraci.

VÚR ale namítá, že územní plán tak malé plochy nerozlišuje, miminální rozlišitelná plocha v ÚP je 2500 m2. Navrhuje, aby majitel tuto plochu sloučil s okolní plochou OV (všeobecně obytné), s takovým podnětem by souhlasil.

Úprava územního plánu U 1300 Smíchov – Na Neklance

Týká se plochy mezi ulicemi Na Neklance a Nad Koulkou přibližně zde,

VÚR vzal úpravu na vědomí.

Úprava územního plánu U 1289 Smíchov – Kováků

Týká se plochy na křižovatce ulic Kováků a Plzeňská, přibližně zde.

VÚR vzal úpravu na vědomí.

Podnět na změnu ÚP P115/2017 Smíchov – Nad Bertramkou

Podalo jej Ministerstvo obrany, týká se pozemku parc. č. 2752/4 k.ú. Smíchov, přibližně zde. Pozemek měří jen 26 m2, tvoří nepatrnou část území OB (obytné). Žadatel zde chce do územního plánu zapsat pevnou značku VVA.
Podnět má ještě další dvě části, víceméně utajené.

VÚR konstatoval, že nemá dost podkladů, aby se k němu mohl vyjádřit.

Podnět na změnu ÚP P15/2018 Holyně – Za Knotkem

Původní vlastníci rodinných domů v Holyni dali podnět k tomu, aby na částech pozemků parc. č. 1785/1, 1785/16, 1785/18, 1785/20, 1785/42 a 1785/43 k.ú. Hlubočepy přibližně zde se funkce ZMK (zeleň městská a krajinná) změnila na OB-A (obytná). Část pole za humny svých domů chtějí oplotit a postavit tam další malé rodinné domky.

VÚR k tomu dal souhlas.

Drahomír Bárta