7. 12. 2014

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Nebo na mapku z katastru nemovitostí. Pozoruhodný areál zahrnuje hlavní budovu na parcele číslo 2586, další 3 budovy na parcelách číslo 2587/2; 2587/3 a 2587/4 a jinou/ostatní plochu 2766 m2 na parcele číslo 2587/1. Bývalý starosta Jančík prodal celý areál pod cenou nechvalně známé soukromé firmě Diners Club Establishment, s. r. o. z Mariánských Hor v Ostravě, která zjevně neplní smluvní podmínky a nechává jej spadnout, aby mohla vydělat na bytové výstavbě. Obec by měla urychleně zasáhnout a zjednat nápravu!

Trocha historie

Hlavní budovu postavil v roce 1921 pozoruhodným způsobem Bakulův ústav pro výchovu životem a prací, který se odštěpil od Jedličkova ústavu, aby své svěřence vedl k větší samostatnosti. Žáci Bakulova ústavu (tzv. Bakulovi zpěváčci) vydělali peníze pěveckými koncerty v tuzemsku, v Evropě i v USA a prodejem výrobků ze svých řemeslných dílen, ústav pořádal veřejné sbírky, finanční podporu poskytl i T. G. Masaryk, hypotéku jistily peníze od Amerického červeného kříže, které ústav obdržel k ceně „Nejpozoruhodnější vzdělávací zařízení v Evropě“. Na stavbě pomáhali rodiče dětí a dobrovolníci !

Ale při finanční krizi dolar devalvoval, finance ústavu ztratily hodnotu, stavba dalších budov už nemohla pokračovat, ústav se zavřel, budovu v roce 1933 stát zabavil a udělal z ní Sanatorium poštovních zaměstnanců, známé spíš pod zkratkou Sanopz. Mělo to být středostavovské zařízení pro nejširší a nejpotřebnější veřejnost za podpory I. pražské nemocenské pokladny obchodních zřízenců a úředníků. V letech 1950 – 1952 budova sloužila jako žloutenkové oddělení motolské nemocnice a po přestavbě od roku 1955 jako poliklinika Státního sanatoria, určeného pro léčbu prominentních státních a stranických funkcionářů. Až do června roku 1989, kdy se Státní sanatorium odstěhovalo na druhý konec Smíchova do nové budovy Na Homolce, byla perfektně udržovaná. Po sametové revoluci mělo areál Na Cihlářce v nájmu několik zdravotnických zařízení, usiloval o něj také pražský magistrát – jeho zdravotní a sociální výbor v něm chtěl zřídit sanatorium pro starší lidi s psychickými poruchami.

Smutná současnost

Radnice Prahy 5 ale měla jiné plány – za každou cenu se snažila objekt prodat. První odhad objekt ocenil na 67 milionů korun. Dvakrát její záměr zrušili zastupitelé hlavního města Prahy, kteří jej museli schvalovat, pak se ale městská vyhláška změnila tak, že o prodeji nemovitostí do hodnoty 50 milionů korun mohly rozhodovat samy městské části. Starosta Jančík toho využil a v roce 2004 prosadil prodej areálu o rozloze více než 4 000 m2 za pouhých 45 milionů korun soukromé firmě Diners Club Establishment, s. r. o. (DCE) z Mariánských Hor v Ostravě, která patří jiné na Praze 5 nechvalně známé společnosti Denika Real 2000. Kupující i samotný prodej vyvolaly řadu pochybností, ostře proti němu vystupovali také lékaři – nájemci areálu, podali například žalobu na neplatnost prodeje k městskému soudu a stížnost na ministerstvo vnitra. Ale bez úspěchu.

Kupující se zavázal plnit poměrně přísné podmínky – musí respektovat územní plán, který počítá jen s využitím pro zdravotnictví, a jako věcné břemeno měl umožnit, aby v areálu dalších 10 let fungovaly zubní ordinace a lékárna. Nový majitel ale zjevně sleduje jiné cíle, než je veřejný zájem. Nechává areál chátrat, občané údajně pozorovali na střeše chlapy s krumpáči, jak rozbíjejí střešní tašky, aby stavba chátrala ještě rychleji. Hrozivý stav budovy je patrný na všech fotografiích.

Francouzi tam chtěli před časem umístit pamětní desku Františku Bakulemu, prvnímu řediteli Jedličkova ústavu, když ale viděli stav památkově chráněné budovy, tak od úmyslu odstoupili. Budova má sice v Katastru nemovitostí zapsanou dvojí ochranu: památkově chráněné území a památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, v praxi to ale mnoho neznamená.

V roce 2014 uplynulo 10 let od prodeje a DCE konečně plně odkryla karty a požádala o změnu funkčního využití území z VV (veřejné vybavení) na OB (čistě obytné). Podnět ke změně územního plánu má číslo 440, podrobnosti najdete na stránce Územní plán. V rozporu s dosud platným stavem územního plánu a záhadně, jakoby v předstihu, se ve výpisu z katastru nemovitostí už objevil text

Budova s číslem popisným: Smíchov č.p. 1977 – bytový dům!

Je to skandální situace. Vedení radnice by mělo vypovědět kupní smlouvu a žalovat současného majitele o náhradu škody, která jeho vinou na majetku sloužícímu veřejnosti vznikla. V žádném případě by nemělo dovolit změnu funkčního využití pozemku na obytné. Mělo by prověřit, jak se do katastru nemovitostí dostala výše uvedená chyba, a mělo by ji nechat opravit.

Odkazy na další informace

IPR: Změna územního plánu Z3104
Wikipedia: Nemocnice Na Homolce a Sanopz
Wikimedia: Na Cihlářce 6
Klub přátel starého Smíchova: František Bakule
Kauza na konci tunelu: Kauza Jančík

Významné události a dokumenty

25.02.2019 Místní občané: Výzva k samosprávným orgánům MČ Prahy 5
25.07.2018 Zelené Malvazinky: Připomínka k Metropolitnímu plánu
01.10.2004 E15 Euro: Ostravská invaze
24.09.2004 ČTK: Praha 5 prodá areál Na Cihlářce za 45 milionů korun
29.01.2004 Rozhlas Regina: Radnice Prahy 5 nesmí prodat areál na Cihlářce
09.07.2002 iDnes.cz: Sanopz stále chátrá, co bude dál?

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta