1. 12. 2013

Zasedání VURM bylo původně plánováno na 5.12.2013, pak odloženo na 16.1.2014, pak ještě asi 2x odloženo, až to vypadalo, že si z lidí dělají šašky. Nakonec se uskutečnilo až 26.3.2014. Podněty pak byly 29.4.2014 projednány Radou hl.m. Prahy (viz usnesení velké přes 4 MB) a 29.5.2014 Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Pozor na ně !!

Jedna z marných pozvánek vypadala takto:

Zasedání Výboru pro územní rozvoj ZHMP ve čtvrtek 16. 1. 2014 od 13 hodin v místnosti 349 na Mariánském náměstí č. 2, 3. patro.

Program jednání:

  1. Volba ověřovatelů, kontrola zápisu ze 17. jednání VURM
  2. Informace o postupu pořizování nového ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – seznámení provede ÚRM hl. m. Prahy
  3. Seznámení s 1. částí došlých podnětů na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy
  4. Informace o pořizování změn a úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy
  5. Celý ucelený materiál (87 MB) můžete stáhnout v ÚSCHOVNĚ.

Z neuskutečněného zasedání plánovaného na 5. 12. 2013 se do programu nedostalo projednání změny Z 2832/00 týkající se modernizace železniční trati mezi Hlavním a Smíchovským nádražím. Dne 2. 4. 2013 se o ní vedla zajímavá diskuse.

 

VURM projednal podněty týkající se 143 změn na území Velké Prahy, z toho 8 níže uvedených je v Praze 5.

Zelené šipky vedou k mapičkám změn Územního plánu, odkazy vedou na stránky při Mapě horkých míst. Myší najdete v záhlaví tabulky černé šipečky, kterými si můžete řádky tabulky setřídit třeba podle katastrálního území.

[table tablesorter=“1″]
Číslo pod- nětu’Katastrální území’Lokalita’Předmět změny’z’na’Žadatel’Závěry
2’Hlubočepy‘Barrandov’Högerova – bytová výstavba’VV, SV’OB (F), ZMK’příslušná MČ’KUP nedoporučuje, VURM nesouhlasí, RHMP nesouhlasí
3’Jinonice‘západní část Děvínu ‚Na Rolích – bytová výstavba’OB, OP/ZVS, OP/ZMK, ZMK, OP, S4, VRÚ’OB, ZMK, S4, ZVS, VRÚ’příslušná MČ’KUP nedoporučuje, VURM nesouhlasí, RHMP nesouhlasí
71’Košíře‘Nad Kavalírkou ‚obytná zástavba’VV’OB’Central Group a.s.’KUP nedoporučuje, VURM nesouhlasí, RHMP nesouhlasí
72’Košíře‘Šalamounka ‚ZOO park’LR, NL, ZMK, ÚSES’SP, SO’BCV, s.r.o.’KUP nedoporučuje, VURM nesouhlasí, RHMP nesouhlasí
73’Jinonice‘zahrádkářská osada Pod Majerovic ‚obytná zástavba’PZO’OB (B-C)’International business group, Ing. Dalibor Miketa’KUP nedoporučuje, VURM nesouhlasí, RHMP nesouhlasí
141’Hlubočepy‘pole mezi Barrandovem a Holyní’doplnění zastavitelného území’NL’OB’Ing. Radim Vojta, Ing. Pavel Svěchota, manželé Miloslav a Jindra Krabcovi, Marie Lichtenštejnová, Marek Krištof’KUP nedoporučuje, VURM souhlasí, RHMP souhlasí
143’Jinonice‘západní část Vidoule ‚obytná zástavba’SO1,3, ZMK, ÚSES’OB, SO3, S4, ÚSES’FINEP CZ a.s.’KUP nedoporučuje, VURM souhlasí, RHMP souhlasí
200’Košíře’Jinonická’Bytové domy Jinonická’LR’OB’A & C Příbram, s.r.o.’KUP nedoporučuje, VURM souhlasí, RHMP souhlasí
[/table]

 

RNDr. Drahomír Bárta