29. 4. 2018

V první polovině volebního období 2014-2018, kdy se Zelení podíleli na vedení města, v programovém prohlášení Rady Městské části Praha 5 ze dne 14. 4. 2015 bylo jasně řečeno: “Kompletní záznamy a podklady k jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů zveřejníme na nových webových stránkách včetně videozáznamů z jednání zastupitelstva.” Poté, co se vedení Prahy 5  Zelených zbavilo, v novém programovém prohlášení schváleném Radou MČ dne 24. 4. 2017 (celý rok trvalo koalici, než po převratu 28. 4. 2016 vydala programové prohlášení!) se jasná formulace pro otevřenou radnici změnila na vágní konstatování: “Nadále se budeme zabývat dalším zlepšením způsobu a formy, jak zveřejňovat maximální možné množství informací z jednání orgánů samosprávy.

Výsledkem postoje nového vedení MČ ale bylo, že nedošlo k žádnému zlepšení ve zveřejňování informací ze zasedání Zastupitelstva MČ (ZMČ). Občané se tak nemohou ke všem klíčovým informacím dostat bez toho, aby se buď zasedání Zastupitelstva sami osobně zúčastnili – na to si ovšem musí vzít pracovní volno, protože zasedání se konají od 9 hodin ráno. Nebo musí sledovat mnohahodinové přímé přenosy, ovšem opět v pracovní době. Jinak pro občany není dohledatelné, jakým způsobem Zastupitelstvo došlo ke svým usnesením, jak který z jimi zvolených politiků hlasoval u jednotlivých návrhů usnesení a jak se vyjadřoval k projednávaným záležitostem.

Proto se zastupitelé Martina Pokorná (SZ) a Pavel Chramosta (ČSSD) rozhodli vyvinout tlak na současnou koalici a vytvořili petici za zveřejňování informací. Tu předložili na zasedání Zastupitelstva dne 20. 2. 2018 spolu s návrhem na změnu Jednacího řádu ZMČ a návrhy usnesení, kterými by se vedení zavázalo zveřejňovat kompletní informace ze zasedání ZMČ: stenozáznamu (doslovného přepisu), videozáznamu a všech návrhů a protinávrhů usnesení, tedy i nepřijatých, spolu se jmenným výpisem hlasování.

Návrhy opozice nebývají vládnoucí koalicí přijímány. Tentokrát ale koalice návrh přijala, a to zřejmě proto, že navrhované změny nebylo možné jen tak shodit se stolu. Koaliční strany by na sebe totiž vrhly špatné světlo a riskovaly by kritiku svého laxního přístupu k otevřenosti radnice, a to těsně před komunálními volbami. Díky našemu přijatému návrhu budou mít občané k dispozici kompletní informace o tom, co jimi zvolené Zastupitelstvo projednávalo, které návrhy schválilo či naopak neschválilo, a také záznam o tom, co k jakému tématu který politik řekl. Doufejme, že vládnoucí koalice bude plnit rozhodnutí Zastupitelstva a tyto informace si občané budou moci vyhledat buď v nově zveřejňovaném stenozáznamu nebo si pustit videozáznam. Průlom v úsilí za otevřenější radnici se nám podařil!

Autor: Mgr. Martina Pokorná