20. 5. 2016

(TZ Zelení Praha 5 -18.5. 2016, Praha) Na včerejším zasedání Výboru územního rozvoje byla prezentována studie k revitalizaci Zlatý lihovar. Samotné řešení a struktura projektu má značné slabiny a Strana zelených ho vnímá jako nevhodný k doporučení či podpoře. Především maximálně tzv. vytěžit území výstavbou bez veřejného vybavení a služeb (95% zastavěného území je určeno pouze pro bydlení) a podoba tzv. dominanty nepřinesou žádnou přidanou hodnotu dané lokalitě. Projekt počítá s 620 byty a 682 parkovacími stáními, tedy s počtem zhruba 1200 nový rezidentů.

V úterý 18.5. byl v rámci schůze Výboru územního rozvoje Prahy 5 (dále jen VÚR) představen projekt revitalizace Smíchovského lihovaru, technické památky, která již léta bohužel chátrá (prezentace ke zhlédnutí zde http://praha5.zeleni.cz/wp-content/uploads/sites/43/2016/05/Lihovar_2016-04-00_prezentace.pdf).

Zastupitel Prahy 5 a předseda Strany zelených na Praze 5 Lukáš Budín k tomu říká: “Všeobecná shoda na nápravě této situace, tedy revitalizaci lokality lihovaru,  je jednoznačná a je tedy dobře, že se situace konečně pohnula směrem kupředu. Je však třeba být na pozoru a pečlivě posuzovat, jak či s jakým výsledkem by nakonec revitalizace proběhla. Lihovar je vstupní branou na Smíchov a vlastně i do Prahy 5 a špatné řešení by mělo značné následky.“

Diskuze s architektem a investorem projektu v rámci zasedání VÚR trvala více než hodinu a půl s výsledkem odložit tento bod po doplnění důležitých podkladů na jednu z dalších schůzí výboru. Vůči projektu byla ze strany členů výboru i přítomné veřejnosti vznesena celá řada připomínek a námitek, což vykrystalizovalo celkově ve velmi kritické stanovisko.

Nejzásadnější problém spatřujeme v „utopení“ technických památek (komína abudovy lihovaru) v železu, betonu a skle nové výstavby, ve snaze maximálně
území vytěžit ve smyslu zástavby a ve vysokém čísle hrubé podlažní plochy. Rovněž podobu či charakter samotné vstupní dominanty (až patnáctiposchoďový objekt) nepovažujeme za adekvátní v dané lokalitě.

„Nemohu souhlasit s navrženým funkčním využitím území, kde 95 % jeho plochy je určeno pro bydlení a přesahuje tak územním plánem povolených maximálně 60 % pro jeden typ funkčního využití. A upřímně pochybuji, že by investor obdržel výjimku. Zcela zde chybí veřejné využití, služby jako škola, obchody apod. Při tak vysokém počtu obyvatel jsou tyto náležitosti zcela zásadní, stejně jako při zatížení území dopravou je nutno řešit celkově dopravní obslužnost“, dodává Lukáš Budín.

Zelení vnímají nutnost řešit tuto neutěšenou lokalitu, nicméně navrhovaná podoba  je nevyhovující a sleduje primárně ekonomické a nikoliv i urbanistické a enviromentální cíle. Zlatý lihovar v tomto podání by se stal osiřelým ostrůvkem mezi dvěma vytíženými komunikacemi a rozhodně by nebyl pro danou lokalitu ani Prahu 5 žádným přínosem. Nicméně bereme tento návrh za první verzi, kterou bude ještě nutno v rámci širší komunikace poměrně dosti upravit.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Lukáš Budín, zastupitel MČ Praha 5, předseda ZO SZ Praha 5
lukas.budin@praha5.cz, 605 58 71 81

Další informace: http://praha5.zeleni.cz/zlichovsky-lihovar/