window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

28. 5. 2017

Poslední aktualizace: 13.07.2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Aktualita z webu Cibulky.info 3. 2. 2017:
Zástupci KKCG RE a.s. a JTU Czech, s.r.o. prezentovali svůj návrh projektu „Top rezidence Pomezí“ petičnímu výboru a zástupcům občanských spolků, které se v oblasti Košíř angažují. Návrh byl také vystaven v malé výstavní síni Úřadu MČ Praha 5. Na základě jednání připravuje developer Memorandum o záměrech projektu, které se chystá prezentovat Městské části Prahy 5. Zástupci Rady ujistili petiční výbor, že MČ Praha 5 má zájem se podílet konečné podobě projektu a v zájmu svých občanů se stane druhou stranou Memoranda.
Memorandum by mělo obsahovat zejména požadavky místních obyvatel na zajištění průchodnosti územím projektu, aby byl volně přístupný po celém svém obvodu pro všechny občany, včetně zamezení jeho případnému budoucímu oplocení, zachování stávající zeleně na nezastavěných plochách projektu, participaci na vytváření podoby veřejných ploch v rámci projektu a na občanské a sportovní vybavenosti ve spolupráci s developerem a Městskou částí Praha 5.
V Jinonicích přímo na šesticípé křižovatce ulic Na Pomezí, Klikatá, Puchmajerova, Pod Vidoulí, Karlštejnská a Souběžná III na zeleném plácku u zastávky autobusu, na okraji chráněné přírodní památky Vidoule, má vyrůst obytný dům s jedním podzemním podlažím (s parkovištěm pro 14 automobilů) a 4 nadzemními podlažími, kde bude 13 bytů. Developerem je s. r. o. Regard z Prahy 5.

Stavební úřad vydal Rozhodnutí o umístění stavby 9. 1. 2012. Nekompromisně zamítl veškeré námitky obyvatel z okolí i Občanského sdružení Jinonice – Vidoule. Stavební odbor Magistrátu HMP odvolání účastníků nevyhověl a 20. 7. 2012 napadené rozhodnutí potvrdil.

Ještě nedávno volně přístupný pozemek už je oplocen, Praha 5 zřejmě přijde o další kousek zeleně. Výstavba se začíná nebezpečně přibližovat k samotné Vidouli.

Odkazy na další informace

Cibulky.info: Top rezidence Pomezí
Top-rezidence.cz: Pomezí
Monom.cz: Top rezidence Na Pomezí
AR-system.cz: Novostavby bytových domů Na Pomezí

Významné události a dokumenty

13.07.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Vyrozumění o obsahu odvolání Top Rezidence Pomezí – 1. etapa
03.07.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Zastavení řízení žádosti o stavební povolení ve věci stavby komunikací
07.03.2017 Petra Kolínská: Odpověď na petici za zachování pozemků v Košířích v majektu HMP
12.12.2016 Praha5.cz: V Malé výstavní síni Úřadu MČ Praha 5 běží prezentace architektonického workshopu Top rezidence Pomezí v Košířích
05.10.2016 Praha5.cz: Souhlasné stanovisko Rady MČ Praha 5 k prodeji pozemků 1560/1 a 1560/76  a navíc i 1560/183
27.04.2016 Občané Prahy 5: Petice za zachování pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy v Praze 5 – Košířích mezi ulicemi Na Pomezí a Lukavského
08.12.2015 Rada MČ Praha 5: Nesouhlasné stanovisko s úplatným převodem pozemku Na Pomezí
13.04.2015 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Prodloužení lhůty k doplnění žádosti
18.11.2014 E15.cz: Miliardář Komárek dál expanduje v realitách. Získal projekt Na Pomezí
20.07.2012 Stavební odbor MHMP: Potvrzení napadeného rozhodnutí (změnit odkaz)
09.01.2012 Stavební úřad MČ Praha 5: Rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům Na Pomezí (změnit odkaz)
04.05.2006 Praha5.cz: Stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby“Bytové domy Na Pomezí“ na pozemcích č.parc. 1560/1,4,5,6,7,8, 1564/1,3, 1159,1552 2137, 2138, 1838/22, 34 k.ú. Košíře, doplněné o pozemky 1560/67, 1560/68, 1560/69,1838/35, 2136/1, 1838/59 k.ú. Košíře

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná