window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

1. 9. 2014

Ve volebním období 2010 – 2014 došlo v Praze 5 k ojedinělé sérii převratů a k nevídaným vlnám převlékání politických dresů. Ze 4 politických stran, které ve volbách 2010 získaly nejvíce hlasů (TOP 09, ČSSD, ODS a VV), polovina členů – zastupitelů odešla jinam! Nejsilnější TOP 09 se rozštěpila na několik částí, které působily proti sobě. Radnici řídilo nové politické seskupení, které se pokrytecky nazvalo UNP (Uzdravme naši politiku), které nikdo nezvolil, ve volbách vůbec nekandidovalo a po několika měsících vlády se opět rozpadlo. Zastupitelé bez ohledu na své voliče přecházeli z jednoho klubu do druhého a přeskupovali se tak, jak se jim to zrovna zdálo výhodné. Řada z nich stihla změnit dres svého politického klubu dokonce 3 x (nazýváme je velmistry převleků), mnozí další 2 x (mistři převleků).
Vedle toho někteří zastupitelé měnili i dres politické strany, o tom se zmiňujeme jen okrajově. Všechny změny jsme se ale pokusili znázornit pomocí tabulky a obrázků, společně s doprovodným textem.

Je dobré si politické fluktuanty zapamatovat, zejména když budou kandidovat ve volbách 2014. Jejich slabost pro nové dresy se může uplatnit v řadě nových seskupení.
Podrobněji na: