22. 1. 2014

(Praha 22. 1. 2014 – Tisková zpráva ZO Strany zelených Praha 5)

Zelení nesouhlasí se záměrem tzv. Rekultivace a revitalizace skládky Motol po dobu 15 let. Pod tímto názvem se skrývá pokračování skandální kauzy z doby Milana Jančíka, kdy bylo za 100Kč ročně pronajato firmě EkoMotol zhruba 15 ha pozemků využívaných jako skladka pro svoz sutě. Předložený záměr počítá s dalším navrstvením sutě a nazývá to rekultivací a revitalizací. Navíc jsou v něm uváděna prokazatelně nepravdivá tvrzení, např. že tento záměr je v souladu s územním plánem. Navýšení skládky by pak značně porušilo krajinný ráz lokality a vytvořilo by barieru pro unikající exhalace ze smíchovské kotliny. Odůvodnění skládky tzv. rekultivací území považujeme za zcela absurdní. Z tohoto důvodu bylo podáno na MHMP nesouhlasné vyjádření v rámci řízení EIA.

Zelení odmítají záměr tzv. Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1, 430/5 a 430/12, tedy v té oblasti, která byla za skandálních podmínek pronajata v době starostování Milana Jančíka firmě EkoMotol. Jednalo se o 100 Kč ročně za pronájem zhruba 15 ha pro využití vyvážené suti např. i z tunelu Blanka. To že se jednalo o doslova zlatý důl, není potřeba dále rozebírat. V současné době se zde objevilo pokračování tohoto „tunelu“. Objevil se zde požadavek dalšího navrstvení zeminy a rozšíření skládky, to vše se skrývající za bohulibý název rekultivace území!

„Nazývat vznik skládky rekultivací území mi připadá zcela šílené. Když si člověk spočítá kolik se platí za odvoz a likvidace sutě, případně zeminy, je motivace těchto snah zcela jasná. Navíc vznik skládky s sebou vedle ekonomické nesmyslnosti pro obec nese i negativní dopady na životní prostředí, zapříčiní další úbytek rekreační plochy a celkově sníží kvalitu života těm, kteří v jejím okolí bydlí“, říká předseda Zelených v Praze 5 Lukáš Budín.

Navíc některá tvrzení jak v záměru tak v příloze „OZNÁMENÍ“ jsou zavádějící. Píše se v něm např., že vznik skládky by nešel proti platnému územnímu plánu. Opak je ale pravdou, záměr vybudování skládky v k. ú. Motol je naopak v příkrém rozporu s platným územním plánem. Samotná skládka by měla zasahovat i do lokalit označených jako lesní porost a zeleň. Možnost skládky rozhodně v územním plánu v této lokalitě zakreslena není. Umístění skládky by vyžadovalo změny platného územního plánu. Jestliže Záměr vyžaduje změny územního plánu, nemůže – logicky – být s ním v souladu.

Dále jsme vznesli připomínky a námitky, že vytvoření umělého a nepřirozeného útvaru skládky terasovitě 40 – 50 metrů nad původním terénem značně poruší krajinný ráz. Navýšení skládky by zamezilo proudění západních větrů do oblasti Košíř a Smíchova. Zamezení proudění západních větrů do centrální části Smíchova by mělo negativní dopad na veřejné zdraví obyvatel nejen Smíchova, ale obyvatel Prahy vůbec. Lidé se začnou ve smíchovské kotlině dusit.

Považujeme za zcela neuvážené umístění skládky do oblasti stabilizované městské zástavby a nelze ho odůvodnit rekultivací území. Toto území v Motole, kam po zprovoznění metra bude bezbariérový přístup i pro handicepované a rodiny s dětmi, má být oddechovou zónou, sloužit rekreaci, sportu, nikoliv skládce. Doprava na skládku by navíc zatěžovala stabilizované území města dopravou a znečištěním.

Z těchto a dalších důvodů bylo podáno odmítavé stanovisku k oznámení této změny – viz příloha.

Strana zelených na Praze 5

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Lukáš Budín
Předseda ZO SZ Praha 5
tel: 605 587 181
e-mail: lukas.budin(zavináč)zeleni.cz, lukasbudin79(zavináč)gmail.com

 

Odkazy:

26. 9. 2011 knihahrichu.wikkii.com: EkoMotol CZ
26. 9. 2011 Novinky.cz: Jančík přihrál firmě obří zisky, ze skládky má zlatý důl