24. 1. 2017

Tisková zpráva zastupitelského klubu Strany zelených v Praze 5 (23. 1. 2017)

Rozpočet MČ Praha 5 pro rok 2017 se připravuje tajně, k veřejnému projednání kompletního návrhu rozpočtu není přizvána veřejnost

Radnice Prahy 5 pod vedením Radka Klímy (TOP 09) připravila návrh rozpočtu pro tento rok. Praha 5 je jedna z posledních MČ, kde rozpočet ještě nebyl zastupitelstvem schválen, i přesto, že rozpočty hl. m. Prahy i většiny MČ byly schváleny již v minulém roce. Finanční výbor obdržel návrh kompletního rozpočtu pouhé 4 dny před projednáním, ostatní zastupitelé a zastupitelky neobdrželi návrh rozpočtu vůbec. Vyjádřit se zatím nemůže ani veřejnost, pozvánku na veřejné projednání nikde nenajdete.

Běžná praxe je taková, že dílčí kapitoly rozpočtu projednají výbory a komise (např. rozpočet v sociální oblasti projedná sociální komise), a to z toho důvodu, aby se k rozpočtu mohli vyjádřit všichni zastupitelé a zastupitelky včetně opozice a také veřejnost. Navíc finální projednání rozpočtu na finančním výboru před schválením zastupitelstvem je v městských částech záležitostí veřejnou, pozvánku na finanční výbor však nikde nenajdete. Rozpočet Prahy 5 je zkrátka věc tajná a vedení radnice nemá zájem o názory opozice ani veřejnosti,upozorňuje zastupitelka a předsedkyně klubu Strany zelených Tatiana Konrádová.

Materiály má finanční výbor dle jednacího řádu obdržet týden před projednáním, aby byl dostatek času dokumenty přečíst a připravit připomínky. Rozpočet MČ je komplexní materiál a tak musí být i posuzován. Finanční výbor pod vedením TOP 09 však projednával jen některé dílčí podkapitoly, některé kapitoly a mnoho podkapitol nebylo projednáno vůbec,“ doplňuje zástupkyně Zelených ve finančním výboru Hana Dušková.

Můžeme se jen domnívat, proč je příprava tak důležitého dokumentu z větší části tajná a zdlouhavá. Poté, co se nám podařilo návrh rozpočtu získat, se domníváme, že radnice pod vedením TOP 09, ANO, ODS, KDU-ČSL a DJK chce plýtvat ve velkém. Často jsou v návrhu rozpočtu pouze suchá čísla bez doprovodného textu a bez odůvodnění, proč radnice chce finance směřovat do určitých oblastí, asi proto, že plýtvání nedokáže obhájit před veřejností.

Pro více informací kontaktujte:

Tatiana Konrádová, zastupitelka, předsedkyně zastupitelského klubu a místopředsedkyně zelených v Praze 5

Tel.: 721 251 872

Mail: tatiana.konradova@praha5.cz