1. 2. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 15. 10. 2019

Skalka

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem na temeni kopce Skalka – na pozemcích parc. č. 4739/1 a 4743 v k. ú. Smíchov, viz katastrální mapu. Plochy NL (louky, pastviny) a LR (lesní porosty) by se měly změnit na OB-D (obytnou se středně vysokou mírou využití).

VÚR doporučil Radě MČ nesouhlasit s podnětem – poměrem 10/0/0.

K Opatřilce

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem v ulici K Opatřilce v zahrádkářské osadě na svahu Prokopského údolí – na pozemcích parc. č. 1749/1 1749/2 v k.ú. Jinonice, viz katastrální mapu. Pozemky PZO (zahrádky a zahrádkové osady) v blízkosti přírodní rezervace Prokopské údolí, při hranici MČ Praha 5 a MČ Praha 13, by se měly změnit na plochu umožňující rodinné bydlení, místo zahrádkářské chaty chce majitel postavit rodinný dům.

VÚR doporučil Radě MČ nesouhlasit s podnětem – poměrem 10/0/0.

Mozartova

Podnět na změnu ÚP v ulici Mozartova těsně pod Bertramkou na pozemku parc. č. 2809/1 v k. ú. Smíchov, viz katastrální mapu. Plocha ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy) by se měla změnit na SV (všeobecně smíšené).

VÚR doporučil Radě MČ nesouhlasit s podnětem – poměrem 10/0/0.

Pod Císařkou

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem v ulici Pod Císařkou – na pozemcích parc. č. 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4672/15, 4677, 4676, 4675, 4672/12, 4672/11, 4672/4, 4672/7, 4673/1, 4678, 4679/1, 4679/5, 4674/1 a 4727 v k. ú. Smíchov, viz katastrální mapu. Plochy SP (sloužící sportu) a ZMK (zeleň městská a krajinná) by se měly změnit na OB (obytná) a ZMK.

VÚR doporučil Radě MČ nesouhlasit s podnětem – poměrem 10/0/0.

Hřebenka

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem v zahradě památkového areálu usedlosti Hřebenka – na pozemcích parc. č. 3367 a 3368 v k. ú. Smíchov, viz katastrální mapu. Plochy VV (veřejné vybavení) a OB (obytná) by se měly změnit na OB-C (čistě obytné).

VÚR doporučil Radě MČ nesouhlasit s podnětem – poměrem 10/0/0.

Klikatá

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem v uhybu ulice Klikatá nad železniční tratí, na pozemcích parc. č. 951/2, 951/6 a 951/10 v k. ú. Jinonice a pozemcích parc. č. 1556/2 a 1556/6 v k. ú. Košíře, viz katastrální mapu.

VÚR doporučil Radě MČ souhlasit s podnětem za podmínky, že dotčená plocha bude přičleněná k ploše OB a opatřena pevnou značkou VN – poměrem 10/0/0.

Motorlet

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem v bývalém areálu Motorletu nad jižní straně Radlické – na pozemcích parc. č. 96/3, 96/5, 96/6, 96/8-12 a 97/1 v k. ú. Radlice, viz katastrální mapu.

VÚR doporučil Radě MČ souhlasit s podnětem za podmínky, že pozemky jižně od slévárny budou změněny na plochu SV-F a pozemky při ulici Radlické na plochu SV-G, a zahájit jednání s investorem o spolupráci na rozvoji veřejné infrastruktury dle „Zásad pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury MČ P5“ – poměrem 7/1/2.

Lohniského

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem v lesoparku při ohybu ulice Lohniského, na pozemku parc. č. 1044/1 v k. ú. Hlubočepy, viz katastrální mapu. Plochy ZMK (zeleň městská a krajinná) by se měly změnit na SO4, SO5, SO6 a SO7 (sloužící oddechu).

VÚR odložil projednání podnětu kvůli projednání záměru s místními spolky – poměrem 9/0/0.

Duškova

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem v lese nad ulicí Duškova – na pozemcích parc. č. 2800, 2801, 2802 a 2764 v k. ú. Smíchov, viz katastrální mapu. Plochy SV-F a ZP by se měly změnit na SV.

VÚR doporučil Radě MČ nesouhlasit s podnětem, neboť záměr neodpovídá studii „Plzeňská – Motol, proměna Motolského údolí“, od ateliéru A69 – architekti, s. r. o., z roku 2018 – poměrem 9/0/0.

Radlická jihozápad

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem na Radlické u bývalého nádraží Jinonice na pozemku parc. č. 1532 v k. ú. Jinonice a pozemcích parc. č. 522/2, 523/2, 523/4, 524/2, 524/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/10 a 565/12 v k. ú. Radlice, viz katastrální mapu. Investor Next Development Radlická chce plochy IZ (izolační zeleň) a DZ (zařízení železniční dopravy) na plochu SV-I (všeobecně smíšené s vysokou mírou využití).

VÚR odložil projednání podnětu a požádal doložit souhlas všech vlastníků dotčených pozemků, předložit variantní studii a prověřit koordinaci záměru se stavbou Radlické radiály – poměrem 9/0/0.

Nad Hliníkem

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem v ohromném přírodním areálu při ulici Nad Hliníkem, na pozemcích parc. č. 1863/9, 1863/18, 1863/19, 1863/22, 1863/44, 1853/2, 1853/7, 1858, 1861/1, 1861/2, 1862, 1863/4 a 1863/5 v k. ú. Košíře, viz katastrální mapu. Plochy PZO (zahrádky a zahrádkové osady) a SO4 (sloužící oddechu) by se měly změnit na plochy VV (veřejné vybavení) a OB-B (obytné).

VÚR odložil projednání podnětu a doporučil řešit změnu ÚP pouze na jižní straně mezi železnicí a ÚSES (územní systém ekologické stability) – poměrem 8/0/0.

Strana zelených i občanské spolky tady už před lety důrazně upozorňovaly na hrubé porušení veřejného zájmu, viz Půlnoční loupež na zastupitelstvu Prahy 5 a Sportovní areál Nad Hliníkem.

K Barrandovu

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem mezi ulicemi Högerova a K Barrandovu, na pozemcích parc. č. 887/1, 887/4 a 887/5 v k. ú. Hlubočepy, viz katastrální mapu. Investor Blue Future Barrandov chce plochy VV (veřejné vybavení) a SV-C (všeobecně smíšené) změnit na plochu SV-E (všeobecně smíšené s mnohem vyšší intenzitou využití).

VÚR odložil projednání podnětu a požádal radního pro územní rozvoj Doležala, aby inicioval schůzku všech vlastníků dotčených pozemků za účelem vyřešení koncepce celé lokality – poměrem 8/0/0.

Různé

VÚR vzal na vědomí oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 územního plánu – poměrem 8/0/0.

Ing. Karel Kocmann
RNDr. Drahomír Bárta