2. 2. 2020

Zpráva z jednání VÚR, 7. 11. 2019

Volba odborníků VÚR

Výbor zvolil Ing. arch. Pavla Šmelhause a Ing. arch. Lukáše Vacka za odborníky VÚR – poměrem 8/0/0.

Bulvár Radlická

Návrh úpravy ÚP U1368/07 na velké ploše svahu pod ulicí Na Loužku v těsném sousedství školy Radlická – na pozemcích parc. č. 1383-1386, 1388/1, 1391, 1392, 1408/25 a 1408/30 v k. ú. Smíchov, viz přibližný nákres. Navrhovatel HTL Development, s.r.o. chce zvýšit kód míry využití plochy SV-D na SV-H za účelem dotvoření uliční fronty podél ulice Radlická kompaktními městskými bloky. Radnice MČ Praha 5 tady chce míru využití území maximálně SV-G a proti návrhu HTL Development vznesla námitku.

VÚR doporučil uplatnit zásadní připomínku v rámci veřejného projednávání k pořizované úpravě, nesouhlasit s navrženým kódem H a požadovat kód G – poměrem 8/0/0. Věc bude také veřejně projednána 17. 12. 2019 v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, P2.

Nad Kavalírkou

Developerský záměr na místě hřiště u gymnázia Kavalírka, na pozemku parc. č. 842 v k. ú. Košíře, sledujeme od roku 2013, viz kauza Dům pro seniory Nad Kavalírkou.

Hřiště bylo od vzniku školy plánováno a užíváno jako součást školního areálu a je školou užíváno dosud. Je ve veřejném zájmu i v zájmu MČ Praha 5, aby hřiště u školy zůstalo zachované a funkční plocha VV v územním plánu zůstala celá zachována jako školní areál. Gymnázium je veliké, 18ti třídní. Je celospolečenskou prioritou dbát o zdravý životní styl dětí a mládeže, umožnit sportovní vyžití a pohyb na čerstvém vzduchu nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v rámci odpoledních kroužků a činnosti sportovních oddílů. Lokalita Šmukýřky se rozrůstá o kapacitní developerské záměry a míst pro sportovní využití je nedostatek. Gymnázium Nad Kavalírkou žádá o zachování sportoviště a o jeho zachování usiluje i zřizovatel školy (HMP Odbor školství, mládeže a sportu).

VÚR nesouhlasil se záměrem zástavby a doporučil Radě MČ zahájit intenzívní jednání s Magistrátem HMP, který by měl za zřizovatele situaci systémově řešit např. výkupem nebo směnou pozemku hřiště – poměrem 9/0/0.

Rozkošného

Podnět na změnu ÚP zkráceným postupem na území bývalé Radlické mlékárny na rohu ulic Rozkošného a Strakonická – na pozemcích parc. č. 631/4, 634/3, 635/1, 635/2, 635/3, 635/10 a 637/1 v k. ú. Smíchov, viz katastrální mapu a také jednání VÚR 24. 9. 2019.
Na ploše 8831 m2 s funkcí SV-G (všeobecně smíšená) by se měla zvýšit míra využití na SV-I.

VÚR doporučil Radě MČ souhlasit s podnětem za podmínky zachování celkových deklarovaných hrubých podlažních ploch 22.010 m2 a zahájit jednání s investorem o spolupráci na rozvoji veřejné infrastruktury dle „Zásad pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury MČ P5“ – poměrem 8/1/0.

Komentář obyvatele P5

Výbor rozhodoval celkem odpovědně, ale rozmach stavební činnosti kolem ulice Radlické se projeví negativně na dobré funkci města – zvlášť pokud nebude realizována Radlická radiála a nedošlo by k výraznému snížení dopravního ruchu v Radlickém údolí.

Ing. Karel Kocmann
RNDr. Drahomír Bárta