9. 11. 2016

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Projekt „Výhledy Barrandov“ představuje výstavbu 269 bytů ve dvou devítipodlažních bytových domech kaskádovitého charakteru a rozsáhlým počtem podzemních i venkovních parkovacích míst. Jak se můžeme dočíst na stránkách developera, „Výhledy Barrandov“ poskytují „hvězdné bydlení s nádherným výhledem“ především proto, že „stavba převyšuje veškerou okolní bytovou zástavbu. Díky tomu poskytují horní patra neopakovatelný výhled na celé panorama Prahy.“

Že o své výhledy přijdou obyvatelé okolních nemovitostí, se už v propagačních materiálech developera bohužel neuvádí. Stejně tak jako se neuvádí, že původním plánovaným využitím stavební parcely byla výstavba rodinných domků. Nejenom výškovou a objemovou předimenzovaností celé stavby, ale i jejím umístěním doslova a do písmene na zelenou louku, do blízkého kontaktu s přírodní rezervací Prokopské a Dalejské údolí, představuje celá stavba velmi necitelný zásah do současné zástavby vedoucí k naprosté rezignaci na urbanisticko – architektonický potenciál dané lokality. Projekt „Výhledy Barrandov“ tak symbolizuje letitou praxi developerských firem sledující pouze vlastní zisk a ne cíl stavět smysluplné projekty. Celá stavba navíc leží v bezprostřední blízkosti plánované výstavby prodloužení tramvajové tratě v úseku Barrandov Slivenec. Zvýšené dopravní zatížení, zábor parkovacích míst, hlučnost a prašnost jsou jen výčtem omezení, s kterými se budou do budoucna obyvatelé přilehlých nemovitostí potýkat a která naruší dosavadní klidný a přírodní ráz celé lokality. (citace z webu OS Za lepší Barrandov)

Odkazy na další informace

Web developera: Výhledy Barrandov
29.10.2015 LepšíBarrandov.cz: Výhledy Barrandov

Významné události a dokumenty

09.11.2016 Stavební úřad MČ Praha 5: Odpověď na stížnost na nedodržování podmínek stavebního povolení
25.03.2016 RTVplus.cz: Archeologové objevili na Barrandově sídliště z doby bronzové
20.07.2015 Odbor stavební a struktury MČ Praha 5: Vyrozumění o obsahu odvolání
10.06.2015 Odbor stavební a struktury MČ Praha 5: Vydání stavebního povolení
06.05.2015 Odbor stavební a struktury MČ Praha 5: Oznámení o zahájení stavebního řízení
20.05.2014 Petice proti nevhodnému záměru plánované výstavby 2 velkokapacitních bytových domů o 9 nadzemních patrech společnosti Ekospol „Výhledy Barrandov“
15.07.2013 SVJ Kaskády III: Námitky účastníků řízení
05.05.2014 Odbor stavební a struktury MČ Praha 5: Rozhodnutí o umístění stavby
22.10.2010 Informační systém EIA:  Bleskurychlé ukončení posuzování vlivu stavby na životní prostředí s tím, že v samotné databázi EIA žádné bližší odůvodnění, proč bylo posuzování tak náhle zastaveno

Autor: Mgr. Martina Pokorná