window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

24. 5. 2017

Poslední aktualizace: 31.05.2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Kdysi slavná továrna na motocykly, automobily a letecké motory už neexistuje, zbyla po ní jen velká ekologická zátež. Na ohromném brownfieldu mizí poslední výrobní haly a začíná vznikat úplně nová obytná a administrativní čtvrť, viz fotogalerii. V roce 2015 firma APB Plzeň provádí demolici posledních výrobních hal. Působivé fotografie jsou zde.

Vizualizace – nadhled

Waltrovka_2014-02-00_nadhled

Více detailů uvidíte, když si stáhnete pdf soubor (2,4 MB).

Pěší a cyklo trasy kolem Waltrovky

Waltrovka leží v přírodním sedle, kde se protínají přirozené trasy východ-západ (hřebenovka) a sever-jih (propojení údolí, kterým vede na sever Jinonická s údolím na jihu, kterým vede Radlická). Oběma údolími pravděpodobně v budoucnu povedou cyklotrasy a v prostoru Waltrovky se nutně musí propojit. A překřížit s hřebenovou trasou od Malvazinek k Vidouli. Tento „přírodní zákon“ funguje v kopcovitém terénu všude na světě.

Obec měla na transformovaném území nejprve vymezit komunikační koridory (uliční síť) a až pak na zbylé území pustit developera. Ale zdá se, že tady zaspala. Nevymezila nic, takže developer se zřejmě pokusí území beze zbytku využít a na rozumné veřejně prospěšné komunikace už asi nezbyde místo. Dávám tady pár návrhů, jaké „bezmotorové“ cesty by přes území Waltrovky měly vést:

Navrhuji konkrétně tato napojení:

1. podle trati oběma směry (to by byla báječná rekreační trasa spojující park Košíře-Motol a Děvín)
2. na ulici Jinonická (a po ní dál ke Klamovce, Hřebenkám, Strahovu, …)
3. na ulici Peroutkova (a po ní dál směrem na Farkáň, Malvazinky, Smíchov)
4. Radlickým údolím ke stanici metra Radlická
5. na okružní trasu kolem Děvínu, která by mohla pokračovat dál na Prokopské a Dalejské údolí a do Barrandienu
6. na ulice U Waltrovky – Na Hutmance – Souběžná III a pak dál na západ po jižních svazích Vidoule
7. po lávce „č. 2“, podjezem pod tratí, vzhůru lesem do ulice Na Pomezí a po ní dál na západ po severním úbočí Vidoule směrem do Motola.

Problematikou cest kolem Waltrovky se zabývá také

Václav Kříž, viz http://www.cyklistesobe.cz/threads/93
Spolek Cibulka, viz http://www.cibulky.info/wp-content/uploads/Waltrovka-Klikata-VidouleII.pdf

Změny územního plánu v blízkém okolí Waltrovky

Paradoxem je, že souběžně s revitalizací celé oblasti se projednává změna územního plánu Z-1830/07, která umožní v těsné blízkosti Waltrovky (viz mapu) postavit nový skladovací areál, který lokalitu na západní straně uzavře a přeruší možné nové komunikační spojení směrem k Vidouli. Právě v těchto místech by podle studie EIA mělo být rameno lávky, po níž by mohla vést pěší a cyklistická stezka, která by prospěla nejen obyvatelům a uživatelům Waltrovky, ale i širokému okolí – obyvatelům Jinonic, Cibulek, Farkáně a Malvazinek.

Současná Waltrovka a sklady, které ji ze všech stran obklopují, zatím tvoří přirozenému pohybu lidí z celého okolí velkou překážku. Obec by se měla zasadit o to, aby zaměstnanci do nové budovy Aviatica mohli chodit i pěšky nebo jezdit na kole a také aby budoucí obyvatelé nové Waltrovky i východněji položených čtvrtí (Farkáně a Mavazinek) měli přístup k přírodnímu rekreačnímu zázemí kopce Vidoule. Podrobněji viz článek Urbanizace Waltrovky s otazníkemJe proto málo pochopitelné, že zastupitelé MČ P5 dne 12. 9. 2013 změnu Z-1830/07 schválili, viz usnesení. Proti hlasovali pouze zastupitelé za SZ a KSČM. Námitky podali také místní občané a občanské sdružení Jinonice – Vidoule, viz zde.

V roce 2014 se obsah změny Z-1830/07 nenápadně proměnil – najednou se provádí za účelem „výstavby polyfunkčních objektů vycházejících z potřeb navazujícího transformovaného území.“ Zatím nám není známo, co se pod tímto neurčitým popisem skrývá.

Další změna územního plánu Z-2188/00 má pouhých 100 m jižně od Waltrovky legalizovat betonárku a sběrný dvůr. Ani ta není pro úspěšný rozvoj nové čtvrti příznivá.

Odkazy na další informace

Wikipedia: Waltrovka
Facebooková stránka: Waltrovka
Web projektu Aviatica
Pražské kašny a fontány: Fontána v nádvoří budovy Aviatica
Penta Investments: Web projektu Waltrovka, mapka, vizualizace budovy Aviatica a okolí
A4 Architekti: Proměna a rozšíření historické industriální budovy – Waltrovka M2
Casua, s. r. o.: Waltrovka – urbanistický koncept transformace území
Bjarke Ingels Group: Projekt Waltrovka a Cigler Marani Architecs
Flera – ateliér zahradní architektury: Studie Waltrovka
Walter Jinonice: Historie jednoho století podniku WALTER v Praze-Jinonicích (Sborník ke 100. výročí založení společnosti)

Významné události a dokumenty

31.05.2017 Pavel Žáček: Waltrovka za povstání
24.05.2017 Rada MČ Praha 5: Podnět na pořízení změny ÚP hl. m. Prahy pro záměr „Waltrovka – fáze III.“
03.05.2017 Blesk.cz: Ve Waltrovce vznikne nové zdravotnické zařízení: Své služby poskytne už koncem roku
24.02.2017 Podnět na pořízení změny ÚP hl. m. Prahy pro záměr Waltrovka – fáze III v k. ú. Radlice a Jinonice
únor 2017 Waltrovka – fáze III – Dokumentace pro podnět pro změnu ÚP
17.08.2016 Rada MČ Praha 5: Návrh zadání úprav vlny 01 ÚP SÚ HMP – U 1223/01, U 1217/01, změna ÚP U 1223/01 – Bytové domy Waltrovka rezidence
11.05.2916 K4.cz: Pokračuje výstavba Rezidence Waltrovka
07.04.2016 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti – Waltrovka Rezidence – DUR2
01.03.2016 Praha5.cz: Areál Waltrovka v Malé galerii
05.11.2015 ZMHM: Přerušení pořizování změny ÚP Z-1830/07 (4,5 MB)
08.09.2015 RMHP: Přerušení pořizování změny ÚP Z-1830/07 (4,3 MB)
05.08.2015 OSI UMČ P5: Oznámení zahájení územního řízení k administrativní budově Mechanica
20.07.2015 Matěj Stropnický na KUP: přerušit změnu ÚP Z-1830/07 a dát prostor pro jednání MČ a investora
16.07.2015 MČ Praha 5: Stanovisko k návrhu změny ÚP Z-1830/07
11.06.2015 ZMČ Praha 5: Bezbariérové pěší a cyklistické propojení Jinonické s oblastí Vidoule a Cibulka
14.05.2015 Žádost o vydání vyjádření stanoviska k projektu administrativní budovy Mechanica Waltrovka
04.05.2015 Metro.cz: Jinonice zahltí tisíce lidí. Metro s výstavbou čtvrti Waltrovka čeká nápor
29.04.2015 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Oznámení o zahájení stavebního řízení „Waltrovka Rezidence – park“
26.03.2015 Odbor stavební a územního plánu MHMP: „Waltrovka Rezidence -DUR 2“
17.02.2015 iDnes.cz: Slavná Waltrovka mizí, nahradí ji vilky, byty a budova ve tvaru vrtule
09.02.2015 Metro.cz: Waltrovka se mění. Podívejte se, jak bude již brzy vypadat
leden 2015 VURM: Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k návrhu změny ÚP Z-1830/07
září 2015 Mechanica Waltrovka – katastrální situační výkres
září 2015 Mechanica Waltrovka – koordinační situační výkres
29.04.2014 Rada MČ Praha 5: Usnesení k Umístění stavby „Waltrovka Rezidence DUR 2“
25.02.2014 Rada MČ Praha 5: Usnesení k Waltrovka Rezidence DUR 0, změna využití území
31.01.2014 E15.cz: Po Expu vyhráli architekti i boj o Waltrovku
leden 2014 Oznámení v souvislosti s Žádostí o vydání závazného stanoviska OOP MHMP k terénním úpravám
17.12.2013 E15.cz: Waltrovku v pražských Jinonicích nahradí nová čtvrť za pět miliard korun
06.11.2013 Pětka pro vás: Areál Waltrovky se má změnit v moderní městskou čtvrť
24.10.2013 Občané: Připomínky ke změně územního plánu Z 1830/07 pro pozemek 953 k.ú. Jinonice
14.10.2013 StavbaWEB.cz: Administrativní budova Aviatica
12.10.2013 Ceskatelevize.cz: Penta začne v bývalé Waltrovce stavět už v listopadu
11.10.2013 Stavebni-forum.cz: Aviatica: Penta startuje v jinonické Waltrovce
10.10.2013 Svět průmyslu: Penta začne v areálu Waltrovky stavět letos v listopadu
10.10.2013 Finanční noviny: Penta začne v areálu Waltrovky stavět letos v listopadu
11.08.2013 Web.Volný.cz: Penta v Praze postaví novou čtvrť za miliardy. Koupila pozemky bývalé Waltrovky
09.05.2013 Jinonickýkurýr.cz: Slavné stavby – jinonická Waltrovka
06.01.2013 RNDr. Drahomír Bárta: Urbanizace Waltrovky ?
13.12.2012 nám. primátora Hudeček: Materiál k jednání ZHMP č. Z-1359 k návrhu zadání změny Z-1830/07
13.09.2012 iHned.cz: Penta v Praze postaví novou čtvrť za miliardy. Koupila pozemky bývalé Waltrovky
13.09.2012 Čt.cz: Penta koupila Waltrovku, promění ji na kanceláře a byty
13.09.2012 Pentainvestments.com: Tisková zpráva – Penta koupila areál bývalé Waltrovky
léto 2011 Hornictví.info: Akciová továrna automobilů J. Walter a spol. v Praze – Jinonicích
květen 2011: Krajskénoviny.cz, str. 4: Areál Waltrovky se promění na novou čtvrť
květen 2011 CIJjournal.com: Red Group selling plots at Waltrovka
14.04.2011 Informační systém EIA: Q5 Waltrovka – Administrativní centrum „The Square“ a „Propojení Klikatá“
13.04.2011 iDNES.cz: Waltrovku v Praze 5 nahradí nová městská čtvrť ze skla a oceli
13.04.2011 OOP MHMP: Závěr zjišťovacího řízení EIA (4 MB)
29.03.2011 Phatbeatz.cz: Tovární pohřebiště – Waltrovka
31.10.2010 iDNES.cz: Slavná továrna Waltrovka v Jinonicích se přemění na luxusní loftové byty
16.06.2010 E15.cz: Sanace Waltrovky začíná, plány zatím počítají s kancelářemi
04.03.2010 E15.cz: Vláda utrácí v soutěžích desítky miliard (zakázka na vyčištění areálu bývalé továrny Walter)
19.02.2010 E15.cz: Waltrovka čeká na sanaci přes sedm let
18.11.2009 Earch.cz: Nový motor pro Waltrovku
12.06.2009 Informační systém EIA: Q5 WALTROVKA OFFICES, Praha 5 – Jinonice
22.02.2009 Fotodokument.cz: Fotografie Waltrovky Terezy Višinkové
17.02.2009 Komise územního rozvoje MČ Praha 5: Usnesení k Q5 Waltrovka Offices (DUR)
05.02.2009 StarýSmíchov.cz: Silniční bombarďáky
14.11.2008 Foto.solvayovylomy.cz: Walter Jinonice
01.10.2008 Novinky.cz: Jinonice možná ozdobí mrakodrap ve tvaru W
30.09.2008 Designmagazin.cz: Dánští BIG postaví v Praze unikátní věže Walter
12.09.2008 Designmagazin.cz: Praha bude mít novou moderní čtvrť Q5 Waltrovka
19.07.2008 Novinky.cz: Jinonický areál Waltrovky v Praze se přestaví za 10 miliard korun
prosinec 2007 Fabriky.cz: Továrna automobilů J. Walter a spol.
26.10.2007 StarýSmíchov.cz: Továrna Walter (č. p. 329, Jinonická)
21.04.2007 Heissler.cz: Rozvoj území dnešní Waltrovky
17.04.2007 Lidovky.cz: Památkáři se bojí o Waltrovku
11.04.2007 Škaloud.net: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky
23.03.2007 iDNES.cz: V Praze vyroste nová čtvrť za miliardy
21.03.2007 Praha.eu: Nevzhledný areál Waltrovky vystřídá moderní městská čtvrť
1998 Auto-veteran.cz: Automobily Walter

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná