5. 5. 2014

ZHMP schválilo na svém posledním zasedání změnu územního plánu (ÚP) přímo vedle vyhledávaného významného parku Klamovka, přímo v jeho historické východní části. Tato změna znamená volné pole působnosti pro Metrostav Delta, tedy pro výstavbu devíti 6-9 patrových bytových domů s celkem 150 byty a 214 parkovacími místy. To znamená další ránu pro rezidenční lokalitu Hřebenka, která v posledních letech trpí neuváženou a nepřiměřenou výstavbou, což má za následek úbytek zeleně, rekreačních ploch, navýšení dopravy a zhoršení kvality služeb a veřejné vybavenosti. Rozhodnutím  především  TOP09, ČSSD a ODS se pozemky  pro veřejné využití (sportoviště, škola) přeměnily na čistě obytné. Místní občané proto zvažují soudní napadení tohoto rozhodnutí, které navíc nerespektovalo výtky Nejvyššího správního soudu. Neobvyklý chvat a snaha za každou cenu prosadit tento záměr podtrhuje i přílepek k tomuto návrhu změny ÚP – tedy změna dalšího pozemku, který součástí původní změny z roku 2009 nebyl. Navíc zařazení této změny na poslední chvíli a poté, co se proti ní chtěla vyjádřit i MČ Praha 5, je zarážející.

 Zelení v Praze 5 se připojují k místním občanům a budou jim nápomocni při jejich snaze zvrátit rozhodnutí ZHMP, které učinilo z území přímo vedle parku Klamovka další lokalitu pro developery. Schválená změna ÚP totiž ruší pro tuto lokalitu charakter veřejného vybavení (VV) a činí z ní místo určené pro výstavbu.

„Je zajímavé, že, když zástupce veřejnosti v této věci, pan Ing. Ilja Mráček, MBA začal aktivně domlouvat zamítavé stanovisko MČ Praha 5 k této změně ÚP, tak se z ničeho nic objeví tento bod narychlo na programu jednání. Pan primátor Hudeček odmítne vzít informaci o procesu změny stanoviska MČ na vědomí a zamítne odložení schválení této změny. Rychlost, netransparentnost a podivné chování úředníků jenom nahrává domněnce, že není vše v pořádku…. . Zelení jsou jednoznačně pro zachování VV této lokality. Nicméně jsme si vědomi, že současný stav rovněž není žádoucí, protože na velké části inkriminovaného pozemku se nachází vrakoviště. Výstavba 9 mnohapodlažních bytových domů však není řešení a bude mít zásadní dopad na kvalitu života v tomto místě“, říká Lukáš Budín, předseda Zelených v Praze 5.

Tato nežádoucí a předimenzovaná výstavba by s sebou přinesla mnoho negativních důsledků, např. likvidaci vzrostlé zeleně, ještě vyšší překračování limitů hluku, znečištění ovzduší v daném území, navýšení již tak enormní automobilové dopravy (výstavba počítá s 214 parkovacími místy), omezení kvality služeb a veřejné vybavenosti, úbytek zeleně a rekreačních ploch.

Zmíněné problémy s infrastrukturou, nárůstem dopravy a ohrožením zeleně a veřejného prostoru jistě nejenom investor, ale ani magistrátní úředníci neřešili, protože v létě 2013 rozhodli, že projekt nebude mít negativní dopad na životní prostředí, a zastavili proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tím připravili půdu pro již zmíněný druhý pokus o změnu územního plánu.

Podezřelost celého procesu schválení této změny dokládá i zjištění, že součástí druhého pokusu o změnu ÚP je i jakýsi přílepek, tedy změna dalšího pozemku, který součástí původní změny nebyl a vůbec s územím na východ od Klamovky nesouvisí – opět se jedná o rušení pozemku pro VV a vytvoření dalšího prostoru pro výstavbu

Zelení  budou usilovat o to, aby došlo k  revokaci rozhodnutí o inkriminované změně ÚP  a s územím mohlo být nakládáno tak, jak po léta bylo, tedy jako s rezervou pro VV jako jsou sportoviště a školy. Zároveň pak podají na květnovém zasedání ZMČ Praha 5 bod k projednání, který by ve svém usnesení odmítl změnu ÚP schválenou na dubnovém ZHMP.
Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Lukáš Budín

Předseda ZO SZ Praha 5

Tel: 605 58 71 81

lukas.budin@zeleni.cz, lukasbudin79@gmail.com

http://praha5.zeleni.cz/

https://www.facebook.com/stranazelenychpraha5

 

Užitečné odkazy

http://praha5.zeleni.cz/park-klamovka-vychod/

http://praha5.zeleni.cz/dalsi-cil-stavebnich-spekulantu-rezidence-klamovka/