26. 3. 2014

(Praha 26. 3. 2014 – Tisková zpráva ZO Strany zelených Praha 5)

Projekt výstavby dalšího megalomanského obytného komplexu opět straší Prahu 5 a její obyvatele. Metrostav Delta, s.r.o. chce v blízkosti vyhledávaného a historicky významného parku Klamovka postavit devět 4-7 patrových bytových domů s celkem 150 byty . Podle územního plánu byla tato lokalita určena pro veřejné vybavení a sport. Místní obyvatelé s projektem nesouhlasí, námitky uznal i Nejvyšší správní soud . Magistrát ale závěry soudu nerespektuje a na čtvrtečním zasedání ZHMP má být znovu projednána změna územního plánu, která by umožnila projekt realizovat. Strana zelených podporuje snahu místních obyvatel, kteří využívají veškerých legálních prostředků a usilují o zachování veřejného využití území. Doufejme, že zdravý rozum zvítězí nad úřednickou zvůlí, která sleduje vše, jenom ne blaho obce a veřejný zájem.

 

Zelení odmítají záměr schválení změny územního plánu, který by umožnil realizaci monstrózního projektu investora Metrostav Delta, s.r.o. ve východní části parku Klamovka. Tato lokalita nedaleko ulice Na Hřebenkách patří ke skvostům nejenom Prahy 5. Jedná se o vesměs vilovou čtvrť, i když i zde se již podařilo několika spekulantům prorazit s nevhodnými stavebními projekty. Společnost Metrostav Delta, s.r.o. se snaží jít v těchto stopách. Na lokalitě dvou hektarů má vyrůst devět bytových domů se 150 byty. Problémy s infrastrukturou a nárůstem dopravy jistě nejenom investor, ale ani magistrátní úředníci neřešili, protože usoudili, že obytný komplex Klamovka nebude mít dopady na svoje okolí, a že není třeba ho v procesu EIA dále posuzovat.

„Rychlost s jakou Magistrát rozhodl, že je nutné příslušnou změnu územního plánu projednat a schválit, je vskutku zarážející až podezřelá. Prakticky vzápětí po stanovisku soudu, který zrušil rozhodnutí Magistrátu ve věci námitky zástupce občanů odmítajících zmíněnou změnu územního plánu, Rada HMP rychle a opětovně zamítá námitku občanů a doporučuje ZHMP schválit příslušnou změnu územního plánu. Je absurdní, že stavební úřad automaticky po zamítnuté změny soudem nezrušil stavební povolení Proto jsme za SZ tento podnět na stavební úřad podali. Působí to na mě, že se nejedná o náhodu, a tento projekt je někým prosazován… “, říká předseda Zelených v Praze 5 Lukáš Budín.

 

Strana zelených vyzývá zastupitele a zastupitelky, aby odmítli zmíněnou změnu územního plánu, a tak dali stopku projektu, který by nenávratně a zatížil lokalitu Klamovka. Apelujeme, aby zůstal zachován původní územní plán, který toto území vyčlenil pro sportovní a školské účely. Praha 5 není nafukovací, ale přesto stále přitahuje svojí výjimečnosti různé developery, kteří vidí pouze krátkodobý zisk – postavit a rychle utéci – a nehledí na budoucí kvalitu, bydlení, vytvoření infrastruktury a vyřešení dopravy. Chceme Prahu 5, ve které by se dalo žít, ne jenom bydlet!

Strana zelených na Praze 5

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

 

Mgr. Lukáš Budín

Předseda ZO SZ Praha 5

Tel: 605 58 71 81

lukas.budin@zeleni.cz, lukasbudin79@gmail.com

 

http://praha5.zeleni.cz/

 

https://www.facebook.com/stranazelenychpraha5?ref=hl

Odkazy:

http://arnika.org/vystavba-v-ulici-podbelohorska-u-parku-klamovka

http://praha5.zeleni.cz/park-klamovka-vychod/

http://praha5.zeleni.cz/rezidence-na-hrebenkach/