window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

22. 5. 2017

Poslední aktualizace: 26.08.2021

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Ve východní části parku Klamovka na ploše téměř 2 ha, určené pro veřejné vybavení a sport, se projednává změna územního plánu číslo Z 1187, která by zde měla umožnit rozsáhlou bytovou výstavbu. Developer Metrostav Delta, s.r.o. zde chce postavit devět 4-7 patrových obytných domů, v nichž by mělo být až 150 bytů a v suterénech stání pro více než 200 aut. Došlo by tím k nenávratnému poškození vstupní brány do lokality Hřebenka, která je vyhlášená svým architektonickým půvabem a doposud téměř homogenní vilovou zástavbou. Místní občané s návrhem změny už léta bojují, jejich námitkami se zabýval i městský a Nejvyšší správní soud.

Praha 5 by neměla být jen místem, kde se dá bydlet, ale hlavně místem, kde se dá žít!

Na jaře 2014 se záležitost vrací zpátky na zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zde jsou podklady ke konečnému rozhodnutí. Podstatné je bohužel kladné stanovisko Městské části Praha 5! Jednání proběhlo ve čtvrtek 27. 3. 2014, proti změně vystoupilo několik občanů. Na návrh primátora Hudečka zastupitelé nakonec odhlasovali odklad rozhodnutí do doby, až budou právní podklady.

Zastupitelstvo nakonec na žádné podklady nečekalo a primátor Hudeček dal téma na poslední chvíli do programu hned příštího zasedání ve čtvrtek 24. 4. 2014. Proti změně aktivně vystoupil Ing. Ilja Mráček, argumentoval tím, že městská část se chystá své kladné stanovisko změnit. Přečtěte si, jak s  ním primátor a ředitelka odboru stavebního a územního plánu Ing. Jitka Cvetlerová „vyběhli“. 

Jména zastupitelů, kteří pro změnu zvedli ruku, můžete najít zdeBylo to:

20 zastupitelů za TOP 09: Martin Dlouhý, Tomáš Hudeček, Helena Chudomelová, Monika Krobová Hášová, Albert Kubišta, Lukáš Manhart, Jiří Nouza, Václav Novotný, Jiří Pařízek, Ondřej Počarovský, Pavel Richter, Milan Růžička, Michal Štěpán, Nataša Šturmová, Ludmila Štvánová, Petr Trombik, Milan Urban, Jan Vašíček, Jiří Vávra, Eva Vorlíčková

11 zastupitelů za ČSSD: František Adámek, Karel Březina, Petr Dolínek, Daniel Hodek, Petr Hulinský, Lukáš Kaucký, Roman Petrus, Miroslav Poche, Jan Slezák, Lucie Válová, Antonín Weinert

2 „nezávislí“: Dalibor Mlejnský, Andrea Vlásenková

Proti byli jen 3 zastupitelé za KSČM Lubomír Ledl, Marta Semelová, Petr Šimůnek a jeden za ODS David Zelený.

Výbor územního rozvoje městské části Praha 5 přijal na svém jednání dne 27. 6. 2017 k bodu „Obytný soubor Klamovka“ – varianta snížení objektů A o jedno podlaží následující usnesení:

I. Bere na vědomí

  1. předložený návrh na snížení HPP projektu „Obytný soubor Klamovka“, dle předložené dokumentace, dat. 06/2017.

II. Bere na vědomí

  1. Navržené úpravy architektonického řešení projektu spočívající ve snížení všech objektů A o 1 NP, propojení parku Klamovka s veřejnou promenádou, vybudování pobytového parku, … dle předložené dokumentace, dat. 06/2017.

III.        Doporučuje RMČ   

  1. aby pokračovala v nalezení kompromisu mezi stranami investora a MČ Praha 5.

Hlasování 8/0/0

Přítomni byli tito členové výboru : Ing. arch. Zuzana Hamanová – předsedkyně, Mgr. Lukáš Budín, Martin Slabý, Ing. Pavel Richter, Mgr. Zdeněk Doležal, JUDr. Tomáš Homola, Ing. arch. Pavel Šmelhaus, Ing. Milan Černý

Odkazy na další informace

Prezentace projektu „Obytný soubor Klamovka“ na jednání Výboru územního rozvoje konaného 27. 6. 2017

Významné události a dokumenty

26.08.2021 Stavební úřad MČ P5: Stavební povolení
13.07.2021 Stavební úřad MČ P5: Oznámení o zahájení stavebního řízení
29.06.2019 e-petice.cz: Klamovka, Skalka Praha 5 – petice proti kácení stromů
03.09.2018 Pražský deník.cz: Kauza Klamovka. Bytový komplex u parku přece jen vyroste
22.07.2018 Blesk: V Klamovce vyrostou byty a škola. Radnice a spolky Prahy 5 našly s developerem vydřený kompromis
03.07.2018 Metrostav: Dohoda ohledně zástavby u parku Klamovka
22.06.2017 Vilapark Klamovka, s. r. o.: Žádost o vyjádření k návrhu úpravy projektu „Obytný soubor Klamovka“ – snížení objektů A o 1.NP
19.03.2017 ČT Nedej se: Pravidla musí platit pro každého – zástupce veřejnosti hájí park
10.01.2017 Arnika.org: Výstavba u parku Klamovka
20.05.2016 Erika Uchytilová: Stavební úřad Prahy 5 se vrací do divokých developerských let
17.05.2016 RHMP: Souhlas s návrhem pořízení změn ÚP, které by území vrátily funkce sport a veřejné využití
10.05.2016 Stavební úřad MČ P5: Pokračování územního řízení
19.10.2015 Komise pro změny ÚP doporučila změnu funkčního využití plochy OB-E (parc. č. 4014/2, 4816/22) na funkční plochy SP a VV pro veřejnou stavbu, sportoviště
12.06.2015 MHMP: Zrušení rozhodnutí o kácení!
10.03.2015 Občané pro Prahu 5: Začíná likvidace lesoparku Klamovka?
12.01.2015 Občané pro Prahu 5: Odvolání proti povolení kácet stromy a dřeviny na ploše 4874 m2 + doplnění
03.12.2014 Odbor ŽP Prahy 5: Bez stavebního povolení se na Klamovce kácet nebude!
16.09.2014 Úřad MČ Praha 5: Rozhodnutí o umístění stavby (2 MB)
04.08.2014 Pětka pro vás: Radnice Prahy 5 se postavila proti zástavbě Klamovky
14.07.2014 RMČ: Podnět na změnu ÚP č. 022 Klamovka východ z funkčního využití OB-E na VV a SP
14.07.2014 Lukáš Budín: Zelení prosadili odmítnutí zástavby Klamovky a Prokopského údolí
19.06.2014 ZMČ P5: Odmítnutí výstavby obytných domů Klamovka a návrh změny ÚP zpět na VV
02.06.2014: Pětka pro Vás: Obyvatelé Klamovky protestují proti stavbě obytného komplexu
29.05.2014 iDNES.cz: Utajená výstavba. Byty u parku se tiše tlačí do územního plánu
05.05. 2014 Lukáš Budín: Tisková zpráva Výstavba na Klamovce dostala zelenou
29.04.2014 Vít Pravda: Otevřený dopis předsedovi Komise územního rozvoje MČ Praha 5, JUDr. Homolovi
24.04.2014 Ilja Mráček: Svědectví z jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy
24.04.2014 ZHMP: navzdory všem námitkám změnu územního plánu Z 1187 schválilo
23.04.2014 Arnika: Prázdnotou zejí tisíce bytů, Metrostav chce stavět další – lidem a parku navzdory
22.04.2014 Ilja Mráček: Žádost Radě MČ P5 o vydání nesouhlasu ke změně územního plánu Z 1187
27.03.2014 Arnika: Tisková zpráva Obyvatelé dnes zachránili park na Klamovce
27.03.2014 Pražský patriot.cz: Na Klamovce se bytový komplex stavět nebude. Zatím
26.03.2014 Zastupitelé za SZ: Návrh zrušení stavebního povolení pro projekt firmy METROSTAV – nesouhlas s návrhem ZHMP na změnu územního plánu
25.03.2014 Arnika: Tisková zpráva Zastupitelé budou rozhodovat o zástavbě parku na Klamovce
25.03.2014 Arnika: Výstavba v ulici Podbělohorská u parku Klamovka – podrobnosti z historie i současnosti kauzy
25.03.2014 Zástupce veřejnosti Ing. Ilja Mráček: Dopis zastupitelům hl. m. Prahy
24.03.2014 Výzva k účasti na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy
18.03.2014 Rada HMP:  Podklady pro jednání Zastupitelstva HMP a návrh usnesení ke změně Z-1187/07
02.05.2013 Komise územního rozvoje MČ Praha 5: Souhlasné usnesení s umístěním stavby

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná