14. 7. 2014

Na červnovém jednání ZMČ Praha 5 byly téměř jednomyslně schváleny dva body předložené klubem SZ. Odmítnutí změny územního plánu a potažmo neadekvátního projektu výstavby plánovanou Metrostavem vedle parku Klamovka a zrušení výjimečně přípustné stavby v  Prokopského údolí, tzv. projekt Trilobit realizovaný firmou JRD. V případě Prokopského údolí šlo vůbec o první námitku Prahy 5 vůči výstavbě v této přírodně chráněné lokalitě zahrnující i část přírodní rezervace. V lokalitě Klamovka dále zastupitelstvo Prahy 5 odsouhlasilo návrh na změnu územního plánu z čisté obytného území zpět na veřejné vybavení pro sport a školství a byl tak podpořen vznikající o.s. Klamovka, který vystupuje proti výstavbě. Vyřešení celé situace zůstane pravděpodobně opět na soudu, protože magistrát v čele s primátorem Hudečkem (TOP09) v poslední době nedbá na postoj městských částí, ignoruje je a nechal odhlasovat několik sporných bodů jako Klamovku a lokalitu Vidouli. 

Klub SZ uspěl se svými dvěma body, které předkládal jeho zastupitel, Lukáš Budín. Navíc podpora obou bodů byla téměř jednomyslná.

„Jsem rád, že zastupitelstvo ke konci svého funkčního období se konečně snaží vyvinout aktivitu ku prospěchu svých občanů. Schválení obou bodů mají nejenom faktický ale i psychologický význam, lidé jednoduše uvidí, že obec stojí na jejich straně“, říká předkladatel Lukáš Budín.

V prvním případě vyjádřilo ZMČ Prahy 5 nesouhlas se změnou územního plánu při východní části u parku Klamovka a zároveň podalo prostřednictvím Rady MČ Praha 5 žádost na MHMP o změnu územního plánu zpět k původnímu využití. To znamená, že z čistě obytného území by opět byla lokalita určená pro veřejné vybavení jako rezerva pro školství a sport. Tento bod přišlo podpořit mnoho místních občanů, kteří nedávno založili i občanský spolek za záchranu Klamovky. Bojují proti projektu Metrostavu, který chce v dané lokalitě vystavět devět až sedmi patrových bytových domů.

„Celý proces schvalování byl značně nestandardní až podezřelý. Pan primátor nejprve bod ze zasedání ZHMP stáhl, aby ho na dalším jednání dal potají tzv. nastůl, navíc s jakýmsi přílepkem pozemku, který s danou lokalitou vůbec nesouvisí a v současné době ho již hlavní město prodalo. Zda za vším stály soukromé zájmy, kdo ví. Jednoznačně toto rozhodnutí nesledovalo zájmy obce“, říká Lukáš Budín.

Druhým schváleným bodem bylo zrušení výjimečně přípustné stavby projektu Trilobit v chráněné lokalitě Prokopského a Dalejského údolí.

„Všechny projekty společnosti JRD v Prokopském údolí  provázejí od počátku prapodivné kroky a rozhodnutí: nepravdivá data v podkladech pro rozhodování Rady MČ Praha 5, výjimky pro výstavbu, protože ta zasahuje i do nejpřísněji chráněné lokality, tedy rezervace Prokopské údolí, manipulace a mlžení ze strany předsedy Komise územního rozvoje Prahy 5, pana Homoly, úzké personální propojení vedoucí architekty Prahy 5, paní Lacinové, s JRD, nekomunikace a ignorování  místních občanů a další a další. Jsem proto rád, že Praha 5 vůbec poprvé vyjádřila nesouhlas s tímto projektem. Odsouhlasení bodu znamená, že Praha 5 podá první námitku za celou dobu, co je projekt realizován a konečně se tak postavila za občany a nikoliv za soukromou developerskou firmu. V parku a zelení, o rezervaci nemluvě, se jednoduše stavět nesmí, toto by měla mít obec především na zřeteli“, dodává Lukáš Budín.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

Předseda ZO SZ Praha 5

Tel: 605 58 71 81

Užitečné odkazy

http://praha5.zeleni.cz/park-klamovka-vychod/

http://praha5.zeleni.cz/prokopske-udoli-vychod/