window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

21. 2. 2014

Poslední aktualizace: 21.02.2014

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Z plánovaného penzionu se nakonec vyklubal další bytový dům. Developer EL-TI & CO, s. r. o., jejímž jednatelem je Alexey Rastseluev, zřejmě obešel stavební předpisy a naše městská část mu to umožnila.

Lokalita na severním úpatí Šalamounky je silně zastíněná. V územním plánu je plocha označena jako všeobecně smíšené (SV) území sloužící „pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí“.

Novostavba byla v územním řízení označena jako penzion (ubytovací zařízení), asi proto, že nevyhovovala podmínkám na bytovou výstavbu. Možná kvůli nedostatku denního osvětlení nebylo možno významnou část jednotek v domě deklarovat jako byty, tak se majitel rozhodl zkusit dům postavit jako penzion, pro který v tomto směru platí mírnější (případně v některých ohledech žádné) požadavky.

Parcela je tak malá, že se k ní nevejde ani chodník, silnice je v těch místech označena značkou „pozor chodci v komunikaci“! Z původních 361 m2 majitel zastavěl 220 m2 (tj. 61 %), na zahradu zbylo pouhých 141 m2. Jde o parcely číslo 2635/2 a 2635/1 v k. ú. Smíchov.

Ještě v říjnu 2012 byla stavba oficiálně vedena jako penzion. Rada MČ Praha 5 v té době projednávala (a neschválila) záměr pronájmu sousedního pozemku parc. č. 2502/2 o rozloze 73 m2 firmě EL-TI & CO „pro potřeby penzionu stojícího na sousedním pozemku.“

Až v závěru výstavby se majiteli podařilo projekt zásadně změnit, protože krátce po dokončení je dům najednou označen jako rezidence a realitní kancelář v něm nabízí na prodej devět komfortních bytových jednotek různých velikostí. S tím musel předem počítat.

Pokud stavební úřad Prahy 5 umožňuje tímto způsobem obcházet požadavky na bytovou výstavbu, jde nesporně o jeho velké pochybení.

Až po 5 letech tahanic a trochu pozdě magistrát na základě rozsudku Městského soudu v Praze zrušil územní rozhodnutí!

Odkazy na další informace

Firma EL-TI & CO, s. r. o. v obchodním rejstříku a na vlastním webu
Realitní kancelář Professionals nabízí byty v rezidenci Nad Popelkou

Významné události a dokumenty

21.02.2014 Magistrát hl.m. Prahy: ruší územní rozhodnutí č. j. OUR.Sm.p.2635-8574/08-Za-UR
30.10.2012 Rada MČ Praha 5 neschválila záměr pronájmu sousedního pozemku
09.07.2008 Odbor ochrany prostředí MHMP: Vyjádření k záměru Penzion Na Popelce, parc. č. 2635 k. ú. Smíchov

Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta