window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

27. 6. 2013

Poslední aktualizace: 05.05.2014

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Na kopci nad Košířemi v ohybu ulice Nad Turbovou na místě školního hřiště chce Central Group postavit „domov pro seniory“ – komplex budov se 2 podzemními a 7 nadzemními podlažími! Známý trik developerů – kde nemohou postavit bytový dům, zkusí postavit „domov pro seniory“, který nakonec stejně bude fungovat jako obytný dům. Tady ale jde o mimořádně velkou stavbu na mimořádně exponovaném místě – budovy by byly v Košířích vidět prakticky odevšad a významně by změnily panorama města.

Magistrát hl.m.Prahy ve svém zjišťovacím řízení sice konstatuje, že „Zachování pozemku pro účely školství je správné, neboť k vybavenosti kapacitní střední školy patří velké hřiště a možnost jeho doplnění by neměla být do budoucnosti zablokována výstavbou…“ a dále že „Kód míry využití území je neúměrně vysoký vzhledem k pohledově exponované poloze ve svahu nad Košířským údolím a vzhledem k charakteru okolní zástavby. Rozšíření kapacitní zástavby na ostrohu v ohybu ulice Nad Turbovou se považuje za velmi problematické…“, ale v závěru alibisticky konstatuje, že „Na základě dostupných podkladů a informací dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr… nebude posuzován“.

Po létech tahanic nastal průlom až 24.9.2013, kdy Úřad městské části konečně žádost o územní rozhodnutí zamítl.

Odkazy na další informace

Web školy Nad Kavalírkou: Základní informace o našem gymnásiu
Spolek Za záchranu parku Kavalírka: Dům seniorů (v místě hřiště u gymnázia) – Central Group

Významné události a dokumenty

05.05.2014 MHMP: Rozhodnutí o odvoláních proti územnímu rozhodnutí
05.10.2013 Cibulky.info: Zamítnuto! Central Group neuspěl se stavbou 9-ti podlažního “Domova pro seniory”
24.09.2013 Úřad MČ P5: Zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí
27.06.2013 Cibulky.info: Central Group má stavět 9-ti podlažní dům na hřišti u Gymnázia Kavalírka
24.06.2013 Úřad MČ P5: Vyrozumění o obsahu odvolání sdružení za krajinu kolem nás
15.06.2013 Ekonomika.iDnes.cz: Developer Central Group vydělal 889 milionů a míří do Ruska
14.06.2013 Úřad MČ P5: Oznámení o veřejném ústním jednání o „Domu seniorů Nad Kavalírkou“
02.05.2013 Komise ÚR MČ P5: Doporučení revokovat usnesení RMČ k umístění stavby
04.12.2009 Gymnázium Nad Kavalírkou: Vyjádření k využití stávajícího hřiště
26.06.2008 Mgr. Lukáš Budín: Interpelace ve věci domů pro seniory developerských společností Luma, Central Group a Satpo
16.05.2008 Kauza5.cz: V Košířích zmizí hřiště
12.02.2008 MHMP: Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí – magistrát dává ruce pryč
09.11.2007 Informační systém EIA: Dům pro seniory, ul. Nad Kavalírkou
25.01.2006 Pražskáštětka.cz: Hřišti Nad Turbovou hrozí zánik – odkaz přestal fungovat
21.10.2004 RNDr. M. Škaloud: Podnět na pořízení zadání změny Z 19/06 „Nad Kavalírkou“

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná