window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

11. 2. 2014

Poslední aktualizace: 16.04.2014

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Vedle gymnázia Na Zatlance chce společnost CIG postavit 16patrovou budovu, která sice není v pravém slova smyslu mrakodrapem (viz definici ve Wikipedii) ale i tak by se svými 60 m výšky dramaticky převyšovala všechny budovy v okolí a zcela by změnila vzhled centrální části Smíchova. Vizualizaci lze najít v reportáži Lidových novin Nová dominanta Smíchova: 16patrový kancelářský věžák. Jak se vám líbí? O nějakém souladu s okolní architekturou nemůže být řeč.

Kvůli čemu by se měla stavět ? Samozřejmě ne kvůli lidem, ale kvůli byznysu – tomu by měla nabídnout dalších 9 000 m2 kanceláří. Jako kdyby kanceláří už nebylo dost. Situaci na trhu s nebytovými prostory ostře hodnotí článek V Praze se likviduje řízení rozvoje a výstavby uveřejněný v Haló novinách. Z něho pár citátů:

V Praze je aktuálně 2,89 milionu metrů čtverečních … tzv. moderních kanceláří. Přibližně 13 % z nich je nepronajatých. … V příštím roce (2014) má být v Praze dokončena zhruba 160 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch … 1,1 milionů metrů čtverečních je ve fázi plánování … . V Praze nejsou tisíce míst ve školkách a jeslích. Nejsou žádné sociální byty. … Rostou však nové a nové kanceláře …

Hned za mostem městského okruhu, na rohu Mozartovy a Plzeňské, by mělo vyrůst další administrativní centrum Green Point a na druhé straně Mrázovky nedávno Central Group pokácel přes 400 stromů a vybagroval přes 4 000 m2 přírodních ploch, viz projekt Nová Nikolajka.

Centrální část Smíchova rozhodně nepotřebuje další administrativní budovy. Už dnes trpí nadměrným automobilovým provozem a špatným ovzduším a příliv dalších vozů by situaci nepochybně ještě zhoršil. Ještě by přibylo hluku a prachu. Smíchov potřebuje více slunce, vzduchu a zeleně!

Nechceme žít ve stínu výškových budov!

Názor odborníka Ing. Arch Jana Bárty:

Novostavba o výšce 16 podlaží by byla vysoká minimálně 50 metrů, ta nižší část o 9 podlažích cca 30 metrů (věže kostela sv. Václava jsou až ke křížkům na špicích vysoké cca 50 metrů, plánovaná novostavba stojí na terénu o cca 6 metrů vyšším, byla by tedy ještě vyšší!) Fasády – nepochybně nějaká varianta na zasklenou kovovou konstrukci. Odpor proti této plánované stavbě je legitimní, a to z následujících důvodů:

– Novostavba je provokativní s cílem především prezentovat investora bez ohledu na prostředí i dobré mravy
– Stavba se agresivně uplatní v celkovém panoramatu památkové zóny Smíchov, která je chráněná včetně panoramatu obecně závaznou vyhláškou Magistrátu z 28. 9. 1993. Ve smyslu této vyhlášky je podobná stavba v prostředí památkové zóny Smíchov nepřípustná.
– Stavba dále zatíží již dnes kolabující dopraví provoz v této časti Prahy.

Že na projektu pracovali projektanti je samozřejmé – je to jejich povolání, za které jsou placeni. Jejich odbornou povinností není slepě vyprojektovat, co si developer přeje, ale především uvažovat o kontextu s prostředím, atd. Protože budova bude stát ve veřejném prostoru, má veřejnost samozřejmě plné právo o návrhu diskutovat, investor a projektant má povinnost diskusi nějak reflektovat. Investor musí počítat s tím, že jeho požadavky v centru města zapsaného na seznam památek UNESCO nemusí být tímto městem respektovány. Ani na Smíchově neplatí, že za peníze můžu všechno, neboť ve městě má obecenstvo a prostředí nadřazenou roli nad rolí soukromého zájmu…

V listopadu 2015 se objevila architektonická studie, která do stísněného prostoru mezi Strahovský tunel a tunel Mrázovka navrhuje celou skupinu výškových budov, viz fotogalerii. 

Významné události a dokumenty

16.04.2014 Pětka pro vás – Ondřej Velek: Výstavbu nových budov musí radnice Prahy 5 lépe regulovat.
21.03.2014 OŽP MHMP: Závěr zjišťovacího řízení – bude posuzován vliv na životní prostředí
11.02.2014 skupina odborníků:  Požadavek snížení výšky dostavby městského bloku v ul. Kováků, P5 Smíchov
22.01.2014 Tisková zpráva SZ: Skleněné peklo v centrálním Smíchově
22.01.2014 Lukáš Budín: Připomínka k záměru v procesu EIA
08.01.2014 iDnes.cz: Na pražském Smíchově vyroste dům plný kanceláří. Bude mít 16 pater
08.01.2014 Lidové novny.cz: Nová dominanta Smíchova: 16patrový kancelářský věžák. Jak se vám líbí?
02.01.2014 EIA Záměr PHA900: Dostavba městského bloku v ul. Kováků, Praha 5, k.ú. Smíchov

Hned za viaduktem Městského okruhu má vyrůst další výšková budova „Green point„. Kousek zeleně na střeše další zhoršení životního prostředí kolem okruhu asi nevyváží.

 Fotogalerie

Autor: RNDr. Drahomír Bárta