window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

16. 5. 2013

Interpelace starosty Ing. Miroslava Zeleného Terezií Hradilkovou

Vážený pane starosto,

Buďánka jsou památková zóna ve vlastnictví obce, kterou spravujete. Jedná se o unikátní urbanistický celek. Tento pozůstatek vesnické zástavby Košíř datovaný k r. 1800 se zachoval jako „Košířský Montmartre“, vesnička uprostřed velkoměsta, až do konce 20. století. Původní obyvatelé odtud byli sice vyhnáni ještě za minulého režimu, osada však začala dramaticky chátrat až s počátkem správy MČ Praha 5. Ač byla v r. 1991 prohlášena vesnickou památkovou zónou, žádná z dosavadních radnic neudělala nic pro její rekonstrukci, v současném stavu ani nic pro její záchranu. Článků a fotodokumentace o tom, jak tato kulturní památka chátrá, je za léta bezpočet, každý, kdo tu vyhlášenou ostudu chce vidět, se může podívat na Wikipedii či se přesvědčit přímo z tramvaje na stanici Kavalírka.

Obyvatelé Prahy 5, odborná i laická veřejnost a media roky požadují rekonstrukci resp. Záchranu památkové zóny a napjatě sledují, co udělá současná radnice: zatím je stejně nečinná jako ty minulé.

Jsou to místní obyvatelé osady a občanská sdružení zde působící, kdo aktivně dokazují, že Buďánka mají svou budoucnost. Je ale třeba, aby se příležitosti chopil její majitel. Není nic jednoduššího, než navázat dialog s odborníky i veřejností, která se situaci věnuje dlouhodobě. Sdružení shromažďují historické podklady, iniciují zájem odborníků a uklízí území osady, pořádají výstavy a akce, vytvořili a umístili informační tabule o historii Buďánek, zabránili výstavbě megabilboardu. Spolupracovníky jsou např. Doc. Ing. arch. Ladislav Lábus, historik Jan Jungmann, režisér Jiří Menzel. Buďánka ve svém projektu zpracovalo několik architektonických ateliérů.

Jistě se mnou souhlasíte, že aktivní starost občanů o své okolí je chvályhodná. Nemůže ale nahradit aktivitu místní samosprávy a správy, může s ní spolupracovat. V tuto chvíli není s kým. Pokud radnice nezačne jednat aktivně a nebude situaci řešit, odsoudí tím veškerou práci občanů a odborníků k marnosti. Všichni politici jsou informováni, přesto nekonají ani oni ani místní správa.

Já sama jsem vyčerpala všechny možnosti 30 úsilí o záchranu této pamětihodnosti jako obyvatelka Prahy 5, občanka i jako zastupitelka.  Jako zastupitelka jsem intervenovala již sedmkrát v této věci u bývalého starosty pana Klímy, i u Vás, pane Zelený, u členů Rady i u kolegyň a kolegů, zodpovědných zastupitelů, v příslušných komisích, ale bez výsledku. Klub zastupitelů Strany zelených uspořádal pro vedení radnice a zastupitele seminář s architekty a právníky o možné revitalizaci Buďánek. Zbývá mi poslední, žádám Vás o odpovědi na tyto otázky písemně:

1. Jaká je vaše koncepce řešení situace památkové zóny Buďánka?

I za poslední dva roky proběhlo na radnici několik jednání mezi zástupci obce, místním sdružením, majiteli i odborníky. Na všech bylo ze strany členů Rady a zastupitelstva radnice SLÍBENO právnické zajištěni vypovězení smlouvy s developerem Geosan Alfa, firmou, která má osadu v pronájmu. Tato firma nedodržuje smlouvy s obcí, o osadu nepečuje, podle smlouvy již měla začít stavět a ještě nepodala žádost o územní rozhodnutí.  Je zjevné dlouhodobě známé, že firma Geosan nečiní v zájmu památkové zóny a tedy ani v zájmu radnice. Ale nečiní ani radnice Prahy 5.

Cituji pana Marka Kukrleho ze schůzky (z pověření starosty) mezi ním, majitelem nemovitosti na Buďánkách Ludvíkem Hradilkem a o.s. Přátelé Buďánek 28. 2. 2013: “…Před týdnem jsem zadal nezávislé advokátní kanceláři posudek smlouvy mezi radnicí a firmou Geosan Alfa. Do měsíce Vás budu informovat o výsledku.“ Nebylo tak učiněno. Chápu, že obyvatelé lokality nebyli informování o obsahu posudku a informacích, jejichž zveřejnění by mohlo proces poškodit. To, že nebyli informování vůbec, zda je posudek zadán či zpracován a jaké bude další jednání s nimi, považuji za neomluvitelné.

2. Pane starosto, kdy, koho a jak budete informovat o výsledku jednání a vypracovaném posudku?

3. Jaké další kroky bude vedení radnice a odbor majetku v tomto směru podnikat?

Obyvatelé jednoho ze dvou posledních obývaných domků v soukromém vlastnictví na té samé schůzce žádali o zabezpečení objektů, které s jejich domy těsně sousedí. Ze zdi vedlejšího domu, která je necelé dva metry od jejich vchodových dveří, padají několikakilogramové kameny, celá zeď se řítí a je životu nebezpečná kolemjdoucím a obyvatelům sousedního domu. Ač o tom osobně informovali obyvatelé domů radního pana Marka Kukrleho i paní Danu Staňkovou pověřenou vedením odboru majetku vedením oddělení správy a evidence nemovitostí a žádali je o rychlé řešení zabezpečení vedlejších staveb do dnešního dne nedošlo! Před týdnem kdy se chátrající zdi domů v majetku MČ Praha 5 rozvalily, byli nuceni obyvatelé soukromých domů je sami zabezpečit!  Telefonicky o tom informovali pana radního Kukrleho, znovu žádali o řešení radnicí, alespoň o kontejner, který by odvezl spadanou zeď z objektu, který je majetkem MČ Praha 5. Bylo přislíbeno rychlé řešení, opět do dnešního dne se nic nestalo!

4. Pane starosto, kdy a jakým způsobem dojde k zabezpečení objektů v majetku Prahy 5 v osadě Buďánka, aby se zabránilo jejich dalšímu chátrání i ohrožování kolemjdoucích a sousedů ?

Děkuji za zodpovězené dotazy, ale zejména za rychlé a aktivní řešení situace Buďánek.

V Praze dne 16. 5. 2013

Mgr. Terezie Hradilková, zastupitelka za Stranu zelených

Odpověď na interpelaci naleznete na webu MČ Praha 5 v rubrice Interpelace.