window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

18. 4. 2013

Poslední aktualizace: 21.01.2019

Kde to je? Podívejte se na mapu.

V sevřeném údolí v kleštích mezi dvěma dopravními tepnami jsou zchátralé zbytky starých Košíř. Nízké domečky by se možná ještě daly rekonstruovat, do proluk by se dalo postavit několik moderních repliky původních staveb, nevzhledné dvorky by se daly proměnit v parčíky. Osmipatrové budovy z betonu a skla, ducha starých Košíř nadobro zničí. A ještě zhorší dopravní zátěž lokality, která je už dnes daleko za hranicí únosnosti.

Starokošířská avenue má stát na rohu ulic Vrchlického a Starokošířská na pozemcích č. parc. 1311 – 1315.

Hned naproti mezi Starokošířskou a Plzeňskou chce společnost RS development postavit další velkou administrativní budovu Košířská brána – Shard Office Building, viz fotogalerie.

A aby toho nebylo málo, ateliér 2CH a Mgr. A. Petr Chládek chystají do nedaleké proluky mezi Plzeňskou a Holečkovou nepřehlédnutelný poměrně bizarní stavební projekt Centrum Košíře, viz fotogalerie. Snad aby snadněji prošli schvalovacím procesem, na stránce MyFlat.cz tvrdí, že projekt je v současné době plánován jako bytový dům s malometrážními byty či jako studentská kolej. Ale to se dá v konečné fázi snadno změnit.

Odkazy na další informace

Malé dějiny Smíchova a Košíř: Nové Košíře
Webové stránky projektu Starokošířská avenue
Webové stránky projektu Košířská brána

Významné události a dokumenty

21.01.2019 Stavební úřad MČ P5: Oznámení o pokračování v řízení
06.03.2016 Stavební úřad MČ P5: Rozhodnutí o umístění stavby „Košířská brána“
07.02.2012 Stav.odbor MHMP: Zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení k projednání na Úřad MČ Praha 5
12.05.2011 Stavební úřad MČ P5: Zamítnutí žádosti o umístění stavby „Polyfunkční dům, Plzeňská třída, Praha 5“
21.08.2009 Informační systém EIA: Bytový dům Starokošířská avenue
25.02.2007 Škaloud.net: Nové Košíře – urbanistická studie

Fotogalerie

Autoři: RNDr. Drahomír Bárta a Mgr. Martina Pokorná