window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

2. 10. 2015

Poslední aktualizace: 20.02.2016

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Historie kauzy domu č.p. 436 a pozemku číslo 771, 772, 770 k. ú. Hlubočepy, aneb snaha občanů zastavit chystané developerské projekty v památkově chráněné lokalitě starého Barrandova.

V horní části památkově chráněné lokality Barrandov nedaleko Filmových ateliérů na rozlehlém pozemku stojí solitérní vila z roku 1942, kterou obývá jedna starší manželská dvojice. Ta vilu v roce 2007 prodává devepolerské firmě Casta invest z Písku. Tím končí klidné období harmonického sousedského života v této části Barrandova a začíná nový příběh založený na snaze developerské společnosti vytěžit z daného pozemku a jeho potenciálu maximum bez jakýkoliv ohledů na obyvatele, kteří zde žijí, a na mimořádnou lokalitu, která je nedílnou součástí památkově chráněné oblasti Barrandov.

Decentní vila v krásné vzrostlé zahradě stojí v cestě plánu developerů, kteří tak obratem vypracovávají návrh neúměrně rozlehlého bytového komplexu. Z dvougenerační vily pro jednu rodinu se mají stát dva mohutné bytové domy s pěti nadzemními a dvěma či třemi podzemními patry pro vozidla s přepravním výtahem.

Místní obyvatelé jsou zděšeni rozsahem navrhované stavby, která svoji mohutností naprosto nezapadá v žádném ohledu do křehké a klidné lokality.

Občané se snaží chystanou stavbu zastavit, sepisují petici a podnikají další možné kroky. Dochází k jednání na odboru výstavby Praha 5 i na odboru výstavby magistrátu hl. m. Prahy, kde lze poměrně jasně tušit snahu některých úředníků pomoci více developerům než místním obyvatelům.

Jediná přístupová cesta k pozemku, ulice Pod Ateliéry, je v soukromém vlastnictví jednoho z obyvatel. Nebyla kolaudována jako komunikace, ale je vedena pouze jako místní cesta k prvnímu domu, který byl v lokalitě postaven. V žádném případě tedy nemůže tedy sloužit těžké stavební technice (viz příloha 001).

Celá oblast je geologicky složitá, pevné skály se střídají s navážkou. Jasně se to prokázalo během demolice, která proběhla za velkého spěchu během dne a noci 10.12.2008, kdy se část skály zřítila na Zbraslavskou ulici pod Barrandovem a také se staticky devastovala již zmíněná soukromá ulice Pod Ateliéry.

Bylo pokáceno zbytečně množství nádherných vzrostlých stromů. Tak byla plocha srovnána se zemí a připravena pro nesmyslný developerský projekt.

Místní obyvatelé jsou zaskočeni rychlostí demolice a překvapivým jednáním úředníků stavebních odborů, kteří jednoznačně straní neuváženému projektu.

Celá věc se dostává až k ombudsmanovi Otakaru Motejlovi, který se pozastavuje nad dodatečně zmanipulovaným vyjádřením památkářů. Dostáváme také slyšení u ministra kultury V. Jehličky, který naši věc podpořil a slíbil učinit možné kroky k zastavení projektu, který by definitivně změnil tvář starého Barrandova a napáchal tak nevratné škody.

Jednáme znovu o přístupové cestě a žádáme omezení vjezdu těžkých vozidel. Praha 5 naopak žádá, aby vlastník na svoje náklady cestu upravil tak, aby tam mohla jezdit těžká stavební vozidla. Žádáme změnu územního rozhodnutí a poukazujeme na závažné rozpory.

Mezitím společnost Casta invest ohlásila úpadek a majitelem pozemku se stala banka, která po čase prodává pozemek firmě Bohemia energy. Ta celý plán kosmeticky upravuje a tvrdí, že se nebude jednat o byty, ale o větší vícegenerační vilu stejného hmotnostího rozsahu.

Podáváme žalobu u Městského soudu a žádáme celou věc znovu přezkoumat.

11. 5.  2009 žádáme o zastavení stavebního řízení, upozorňujeme na možnost vzniklých škod při neuváženém rozhodnutí.

Odbor výstavby Praha 5 vydává stavební povolení 1. 6. 2009 s platností od ledna 2010, a nečeká na rozhodnutí soudu. Na pozemku došlo k nepatrné stavební aktivitě, aby došlo k naplnění podstaty stavebního povolení.

Proti vydanému povolení jsme podali řádně zdůvodněné odvolání. To je zamítnuto.

Dne 5. 4. 2012 Městský soud celou věc ruší a vrací k novému řízení s poměrně jasným a obsáhlým vysvětlením, kde se poukazuje na mnoho rozporů.

Dne 7. 12. 2012 přichází z Magistrátu hl. m. Prahy rozhodnutí, které se vyjadřuje k stížnosti občanů na vydané stavební povolení a poukazuje na to, že stavební povolení bylo vydáno ještě před soudním rozhodnutím a bylo tedy naplněno. Že soud rozhodl jasně a celou věc již dříve zrušil, magistrát hl. m. Prahy již neřešil !

V současné době je nový majitel pozemku, firma Top Estates, rozhodnut začít s kontroverzní stavbou v říjnu 2015, jak inzeruje na svých stránkách

Projekt nazývá Barrandovská zahrada. Stavba je půdorysně totožná s původním projektem, jedná se vlastně o dva propojené vícepodlažni hmotné bytové domy, které do dané lokality naprosto nepatří. Veškeré vizualizace jsou provedeny tak, jako by stavba měla stát na opuštěném pozemku a ne v dávno existující zástavbě rodinných vil a domků.

Místní občané připravují novou petici a jsou odhodláni pokračovat v boji proti nesmyslnému plánu zničit stávající chráněnou lokalitu jen proto, aby se developeři měli dobře.

Chystaná stavba by nenávratně degradovala jedinečný charakter Barrandova a svojí velikostí neúměrně zatížila celé okolí. Věříme, že magistrát a zastupitelské úřady pochopí, že mají především sloužit občanům, tedy v tomto případě těm, kteří zde již žijí, a ne těm, kteří mimo vlastního ekonomického zájmu s danou lokalitou naprosto nesouzní a kam přinášejí pouze neklid a disharmonii.

Odkazy na další informace

Top Estates: Rezidenční projekt Barrandovská zahrada

Významné události a dokumenty

20.02.2016 Spolek na ochranu Barrandova: Pozvánka na happening upozorňující na nevhodnou stavbu
12.10.2015 Láďa Štěpán: Dopis místostarostovi Lukáši Budínovi
07.12.2012 MHMP: ruší rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům Pod Ateliéry
05.04.2012 Městský soud Praha: ruší rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům Pod Ateliéry (13 MB)
09.01.2012 Lubomír Reif:  Žádost o zastavení stavební činnosti
květen 2010 časopis Pražan – Jiří Vejmelka: S požehnáním úředníku se bourá v památkové zóně
10.12.2009 MHMP: Potvrzení stavebního povolení
23.06.2009 Libor Ulovec: Odvolání proti stavebnímu povolení
18.06.2009 manželé Reifovi: Odvolání proti stavebnímu povolení
01.06.2009 Úřad MČ P5: Stavební povolení a štítek Stavba povolena
11.05.2009 manželé Reifovi: Žádost o zastavení stavebního řízení
30.04.2009 manželé Reifovi: Podání žaloby
27.01.2009 manželé Reifovi: Doplnění žaloby
27.01.2009 manželé Reifovi: Žádost městskému  soudu o zrušení územního rozhodnutí
03.10.2008 Úřad MČ P5: zamítá žádost o omezení vjezdu a vyzývá majitele k úpravě cesty na vlastní náklady
17.09.2008 manželé Reifovi: Žádost o omezení vjezdu vozidel těžších než 3,5t na jejich cestu
21.08.2008 Prof. Ing. Jiří Barták: Posouzení technického stavu komunikace Pod ateliéry
28.05.2008 MHMP: Rozhodnutí ve věci umístění stavby
04.01.2008 manželé Reifovi: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby
17.12.2007 Úřad MČ P5: Rozhodnutí o umístění stavby
30.10.2007 Komise pro regeneraci RMČ P5: vilu nelze zbourat, stavba není realizovatelná
25.10.2007 MHMP: Rozhodnutí o vyřazení cesty ze sítě pozemních komunikací, neboť není v majetku Prahy ani MČ, nebyla vyprojektována ani zkolaudována
13.08.2007 Ministerstvo kultury: Památková inspekce jasně podporuje zastavení stavby

Fotogalerie

 

Autoři: Láďa Štěpán, Luboš Reif, Drahomír Bárta