window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

21. 10. 2016

Poslední aktualizace: 25.01.2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Podnět č. 359 na změnu Územního plánu: změna funkčního využití území  – umístění komunikace městského charakteru

Dne 25. 1. 2017 Rada MČ schválila zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Na Pomezí v souladu s doporučením Komise dopravní.

Dne 25. 10. 2016 Výbor územního rozvoje MČ Praha 5 přijal usnesení, že:
I. Doporučuje RMČ
1. vzít podnět č. 359 na změnu ÚP zpět.
II. Doporučuje RMČ
1. zadat zpracování PD na rekonstrukci komunikaci Na Pomezí ve stávajícím profilu a zároveň zadat zpracování PD na vytvoření mlatové stezky pro pěší a cyklisty vedené paralelně s komunikací Na Pomezí v její zúžené části.
Hlasování 8/0/0

Dne 12. 10. 2016 Komise dopravní MČ Praha 5 přijala usnesení, že:
I. Doporučuje RMČ
1. zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Na Pomezí při respektování rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. 12. 1998, č. j. 20 C 114/97-121 a znaleckých posudků, a ve spolupráci s majiteli dostčených nemovitostí.
Hlasování 10/0/0

Odkazy na další informace

Informační leták, proč nezměnit Územní plán a nezničit klidné spojovací ulice uprostřed přírodního parku na Vidouli
16.09.2016 Cibulky.info: Ulice Na Pomezí: proč její rozšíření poškodí Pražany

Významné události a dokumenty

25.01.2017 Praha5.cz: Usnesení Rady MČ Praha 5 ke komunikaci Na Pomezí
21.10.2016 Spolek Cibulka: Poděkování za odpověď Petry Kolínské ohledně žádosti na stažení změny ÚP č. 359 (velkokapacitní silnice Na Pomezí pod skalami Vidoule)
19.09.2016 Petra Kolínská: Odpověď Petry Kolínské na Žádost stažení změny ÚP č. 359
12.09.2016 Ing. Zdeňka Jirásková: Žádost ve věci soudního rozsudku OS Pro Prahu 1
16.08.2016 Spolek Cibulka: Žádost Adrianě Krnáčové ve věci zamítnutí změny ÚP č. 359

 

Autor: Mgr. Martina Pokorná