31. 5. 2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Vlastník (Ing. Jan Lichtneger, Haštalská 757/21, Staré Město, 110 00 Praha 1 ) chce na velmi úzkém pozemku parc. č. 918/6 o velikosti 739 m2 v památkově chráněném území, sousedícím s mateřskou školou, postavit bytový dům a maximálně vytěžit pozemek bez ohledu na okolí a kvalitu bydlení budoucích majitelů bytových jednotek. Fasáda domu je přímo u vozovky bez izolační zeleně a na druhé straně směřují okna přímo do školky. Navíc (přílišná) hmota domu nerespektuje uliční čáru a zabírá prostor, který by měl být využit jako chodník. V současné době je plocha využívána jako zeleň a v okolí se nacházejí vily.

Občané (spolek Praha 5 – Radlice z. s. – Ing. Jiří Šmucler) samozřejmě se záměrem nesouhlasí:

  1. Uvažovanou stavbou by došlo k likvidaci zeleně kolem prostoru místní mateřské školky.
  2. Předmětný bytový dům v čistě vilové čtvrti rodinných domků by byl v rozporu se zásadami Strategického plánu a dalších dokumentů MHMP (precedentem nemohou být socialistické bytovky, které dodnes hyzdí čistě vilové čtvrtě).
  3. Vlastní výstavba velkého bytového domu – stavba i provoz by znehodnotila životní prostředí mateřské školky.
  4. MČ Prahy 5 by naopak měla uvažovat s rozšíření MŠ (v letošním roce se hlásilo do této MŠ 48 dětí a mohli jich přijmout jen 20)

Výbor územního rozvoje dne 18. 7. 2017 projednal záměr novostavby bytového domu Pod Děvínem a rozhodl se projekt odložit s mnoha výhradami. Investor obdrží námitky a doporučení výboru a bude se s nimi muset vypořádat. V čem se členové výboru shodli, že v každém případě je projekt v této podobě jednoznačně nepřijatelný. Pozemek je sice určen k zástavbě, ale měl by navazovat na charakter stávající zástavby, takže v úvahu připadá ideálně rodinný dům.

Významné události a dokumenty

Prezentace projektu Novostavba bytového domu v ul. Pod Děvínem
2017/02 Textová zpráva projektu Novostavba bytového domu v ul. Pod Děvínem
21.06.2017 Jan Lichtneger: Žádost o stanovisko ke studii Novostavba bytového domu v ul. Pod Děvínem

Autor: Mgr. Martina Pokorná