24. 5. 2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Developer zastavuje velmi atraktivní lokalitu v ulici Na Hřebenkách, co se do ní jen vejde. Vedle bytového domu s názvem „XY„, který je obrovský, obehaný vysokou železnou mříží, nepřátelský, studený, neslučitelný a mimořádně arogantním způsobem se vymezuje vůči svému přívětivému okolí, nyní postavil na vedlejším pozemku další nápaditě pojmenovaný bytový dům „Z“. Genius loci nádherných Hřebenek mizí v nenávratnu.

Odkazy na další informace

Ateliér A69: „Z“ – bytový dům Na Hřebenkách
Recoc.cz: Reference Bytový dům „Z“
Ziprealty.cz: Rezidence Hřebenky Z
Hřebenky.cz: Nové byty Hřebenky

Významné události a dokumenty

14.07.2017  Stavební úřad MČ Praha 5: Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením
14.07.2017  Stavební úřad MČ Praha 5: Prodloužení lhůty k provedení úkonu – doplnění žádosti o dodatečné povolení
24.05.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
29.03.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Usnesení k přerušení řízení o odstranění stavby
29.03.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Výzva k doplnění
29.03.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením

Fotogalerie

Autor: Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta