5. 10. 2016

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Stavební úřad MČ Praha 5 vydal oznámení o zahájení územního řízení na „Obytné domy Werichova“ od developera Ekospol. Jde o pozemky pod Kaskádami III, mezi tramvajovou smyčkou a stavbou Výhledy Barrandov. Dle oznámení jde o 9! nadzemních pater a 314 bytů.

27.09.2016 Spolek Za lepší Barrandov projekt vystihuje:

Jde o další ukázku developerské výstavby, která je zaměřena na maximalizaci zisku pro developera bez ohledu na to, aby výstavba přinesla nějaká pozitiva pro Barrandov a jeho stávající nebo budoucí obyvatele. Stavba nepřináší žádné nové veřejné vybavení, komerční plochy nebo infrastrukturu a pouze těží z již stávající infrastruktury.

Podle územního plánu má být stavba umístěna na ploše označené jako SV-H, kde nelze stavět čistě obytné stavby a minimální podíl ploch pro komerci, služby a občanskou vybavenost má být 40 %. Má to i svou logiku, jelikož stavba leží u hlavní barrandovské komunikace s plánovanou tramvají. Očekává se zde proto větší pohyb obyvatel, kteří chtějí v daném místě nakoupit, zajít k holiči či posedět v restauraci.

Navrhnout v takovém prostoru čistě obytnou budovu je podle nás nepřijatelné, protože by to dále přispělo k přeměně Barrandova na pouhou noclehárnu. Očekáváme proto, že stavební úřad bude v tomto případě důsledně trvat na dodržení platného územního plánu a nepodlehne tlaku ze strany developera, tak jak k tomu došlo v případě Výhledů Barrandov nebo Kaskád VI,VII a IX.

Odkazy na další informace

27.09.2016 LepšíBarrandov.cz: Nový projekt Ekospolu – Obytné domy Werichova

Významné události a dokumenty

05.10.2016 Praha5.cz: Praha 5 se vyslovila proti záměru „Obytné domy Werichova“, vadí jí absence občanské vybavenosti a umrtvení ulice Werichova
20.09.2016 Rada MČ Praha 5: Námitky MČ Praha 5 do územního řízení stavby označené jako „Obytné domy Werichova“
13.09.2016 Výbor územního rozvoje: Usnesení k územnímu řízení „Obytné domy Werichova“, Praha 5, Barrandov
16.08.2016 Stavební úřad MČ Praha 5: Oznámení o zahájení územního řízení
18.05.2016 Informační systém EIA: Obytné domy Werichova, parc. č. 1184/37, 1184/11, 1184/70, 1184/25, 1184/9, k.ú. Hlubočepy
13.05.2016 Odbor ochrany prostředí MHMP: Posouzení vlivů na životní prostředí
červenec 2015 Ekospol: Obytné domy Werichova – Výpočet zeleně
červenec 2015 Ekospol: Obytné domy Werichova B. Souhrnná technická zpráva
červenec 2015 Ekospol: Obytné domy Werichova A. Průvodní zpráva

Autor: Mgr. Martina Pokorná