26. 4. 2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

V místě terasovitě postavených domů o dvou podlažích hodlá developer postavit bytový dům o pěti! obytných podlažích plus jedno podlaží pro parking.

Občané protestují proti tomuto šestipodlažnímu monstru, neboť:

  1. Šestipodlažní budova narušuje charakter okolních dvoupodlažních rodinných domů.
  2. Budova bude postavena na samém vrcholu strahovského svahu a
    přesáhne horizont celého strahovského vrchu.
  3. Budova bude postavena na samém vrcholu strahovského svahu nad domy stávajících obyvatel, kteří mají vážné obavy, že vzhledem k nestabilnímu podloží může celý prudký svah ujet a staticky narušit celou řadu okolních
    nemovitostí.

Přes všechny námitky občanů Stavební úřad vydal již v roce 2011 územní rozhodnutí, které bylo v roce 2015 prodlouženo. Nyní se od března 2017 vedlo stavební řízení a Stavební úřad opět zamítl všechny námitky občanů a stavební povolení ke stavbě vydal.

Občané se v níže uvedeném dopisu podaném dne 2. 8. 2017 odvolali proti rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Praha 5 o vydání stavebního povolení ze dne 26. 4. 2017.

Odkazy na další informace

Schematický podélný řez – návaznost založení objektu a sousedních domů vzhledem k ulici Na Hřebenkách

Významné události a dokumenty

02.08.2017 Odvolání občanů proti rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Praha 5
26.04.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Stavební rozhodnutí „Terasy Na Hřebenkách – Činžovní vila“
23.01.2017 Stavební úřad MČ Praha 5: Oznámení o zahájení stavebního řízení
29.12.2015 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby
13.11.2015 Odbor stavební a infrastruktury MČ Praha 5: Zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí
10.06.2010 Informační systéme EIA: Terasy Na Hřebenkách – činžovní vila, parc.č. 3179/1, k.ú. Smíchov
14.09.2009 Bydlení-IQ.cz: Terasy Na Hřebenkách

 

Autor: Mgr. Martina Pokorná