window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

9. 10. 2015

Poslední aktualizace: 18.01.2017

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Záměr výstavby Dům-Blok Radlická v blízkosti stanice metra Radlická nekoresponduje s návrhem na urbanistickou studii Radlické údolí, ve které se uvažuje s obnovou radlického náměstí, občanskou vybaveností a veřejným prostorem.

V tomto prostoru mezi výstupem ze stanice metra Radlická a ul. Pechlátova by se nemělo vůbec uvažovat o výstavbě jakékoliv velké administrativní budovy a měl by se upřednostnit požadavek na občanskou vybavenost. Chybí tu nákupní centrum (v Radlicích kromě večerky není ani prodejna potravin), restaurace, kavárna, místo k odpočinku, vodní prvek apod. Takováto občanská vybavenost je zcela samozřejmá u stanic metra v evropských metropolích.

Předmětná stavba by svými 486 parkovacími místy a 2700 zaměstnanci vytvořila enormní dopravní zatížení radlického údolí. Připočteme-li k tomu dalších 1400 pracovníků druhé budovy ČSOB a tisíce obyvatel budoucího sídliště Waltrovka, ulice Radlická by byla celodenně neprůjezdná. Takovéto stavby by se neměly vůbec povolovat a ty přijatelné jedině až po dokončení Radlické radiály.

Z architektonického a estetického hlediska je navrhovaná 5-patrová budova o délce 187 m (!) s ohledem na okolní nízkou zástavbu, sportovní areály a úzký profil údolí naprosto nevhodná. Určitou podobou s první budovou ČSOB postrádá Dům-Blok architektonickou výjimečnost a deklasuje záměr radních MČ Prahy 5 vybudovat jedinečné stavby v Radlickém údolí. K záměru stavby Dům-Blok Radlická by se měli včas vyjádřit zástupci MČ Prahy 5 a to zejména z hlediska životního prostředí, dopravy a výše uvedených námitek, protože stavba má zásadní vliv na budoucí vzhled centra Radlic.

Odkazy na další informace

Jakub Cígler Architekti: Vizualizace záměru (08.2016)
IS EIA: Záměr PHA1038 – Centrum Radlická, Praha 5, k.ú. Radlice

Významné události a dokumenty

18.01.2017 Spolek P5 Radlice: Připomínky k záměru Centrum Radlice (EIA) a Ukázka architektury a veřejného prostoru universitního kampusu ve Vídni
02.01.2017 OOP MHMP: Zahájení zjišťovacího řízení EIA (1,9 MB)
16.12.2016 Ekola group, s.r.o.: Oznámení záměru Centrum Radlická (5,8 MB)
05.10.2015 OOP MHMP: Informace o záměru Dům-Blok Radlická, Praha 5 – Radlice
září 2015 Cenest, s. r. o.: Oznámení záměru  Dům-Blok Radlická, Praha 5 – Radlice

Fotogalerie

 

Autor: RNDr. Drahomír Bárta