window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

29. 5. 2017

Poslední aktualizace: 05.03.2019

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Chraňme ubývající pražskou zeleň! Spolek za záchranu parku Kavalírka bojuje za záchranu a revitalizaci zanedbaného parku.

Dne 20. 6. 2017 Spolek zaslal zastupitelům MČ Praha 5 výzvu k vykoupení pozemků Městskou částí s tím, že je ochoten se finančně podílet na nákladech výkupu (viz odkaz níže).

Panel story v parku Kavalírka

V současné době probíhají poslední úpravy nově vybudovaného, předimenzovaného, panelového sídliště nazvaného sarkasticky Lokalita Nová Kavalírka. Z parku Kavalírka zůstal zanedbaný kus zeleně, který slouží jako venčící plácek pro psy. Park je zdevastovaný, neudržovaný, po zemi se povalují odpadky, stromy a keře jsou polámané. Spolek za záchranu parku Kavalírka chce se zástupci MČ Praha 5 vyjednat reálné kroky k jeho záchraně. V únoru zástupci sdružení předali vedení MČ Praha 5 Petici občanů za záchranu a revitalizaci parku Kavalírka, kterou podepsalo bezmála 1 000 signatářů. Nezbývá než doufat, že nové vedení konečně dodrží sliby dané svými předchůdci a dojde k záchraně parku. (Markéta Fléglová, Spolek za záchranu parku Kavalírka, 03/2013)

Odkazy na další informace

Spolek za záchranu parku Kavalírka: Stránka na Facebooku

Významné události a dokumenty

05.03.2019 Spolek Za záchranu parku Kavalírka: Veřejná diskuse občanů o budoucím uspořádání parku kavalírka
20.06.2017 OS Za záchranu parku Kavalírka: Dopis zastupitelům MČ Praha 5 ve věci parku Kavalírka – Výzva k vykoupení pozemků Městskou částí, Nabídka finanční spoluúčasti spolku na nákladech výkupu
23.02.2016 OS Za záchranu parku Kavalírka vyzývá k zapojení se do proměny parku: Park Kavalírka – park pro všechny
05.02.2016 OS Za záchranu parku Kavalírka: Dopis místostarostovi Lukášovi Budínovi
19.06.2014 Usnesení ZMČ P5: Odmítavé stanovisko ke změně funkčního využití
28.03.2013 iPětka.cz: Vedení radnice má zájem rekonstruovat park Kavalírka (viz též archiv)
05.03.2013 OS Za záchranu parku Kavalírka: Odpověď starosty Miroslava Zeleného na Petici za ochranu a revitalizaci parku Kavalírka
20.02.2013 OS Za záchranu parku Kavalírka: Petice za ochranu a revitalizaci parku Kavalírka
19.09.2011 Protišedi.cz: Zažijte město jinak a zachraňte Kavalírku!
18.02.2011 Spolek za záchranu parku Kavalírka: situační plánek
17.02.2011 Spolek za záchranu parku Kavalírka: Žádost o ochranu a revitalizaci ohroženého parku Kavalírka
17.02.2011 Mgr. et MgA Václav Flegl: Kavalírka – park v likvidaci
26.01.2011 Stavební úřad MČ Praha 5: Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
31.07.2008 Novinky.cz: Obyvatelé Prahy 5 se bojí, že přijdou o park Kavalírka
07.07.2008 Pražská pětka – článek Otazníky kolem parku Kavalírka

Fotogalerie
Autor: Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta