window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

25. 11. 2014

Poslední aktualizace: 03.11.2016

Kde to je ? Podívejte se na mapu.

Projekt s úředním názvem „Rezidenční objekt Radlice – Na Farkáně IV“ předpokládá výstavbu 19 bytových jednotek a 27 garážových stání na dosud zelené Radlické stráni. Postavit je chce společnost EHY Assets, s.r.o. se sídlem v Praze 1.

Projekt je silně naddimenzovaný. Dosud ještě polovenkovská čtvrť Farkáň není na příval nových obyvatel vůbec připravena, v okolí nejsou žádné obchody ani služby.

Lokalita je špatně dostupná, chybí napojení na přirozenou spádovou Radlickou třídu. Samotná ulice Na Farkáně IV je úzká, svažitá, slepá, v současné době téměř bez provozu, to se ale má změnit, protože velká část ulice v délce 350 m, viz mapku, se má rozšířit na 3,5 m + chodník + odstavný pruh. Stavební úřad v územním řízení všechny námitky a pochybnosti občanů smetl ze stolu, typicky například argumenty:

  • ochrana či úprava vedení technické infrastruktury bude součástí projektové dokumentace pro stavební řízení,
  • případné navýšení provozu nebude vyvolané projednávanou stavbou, ale případnou stavbou dvou BD na pozemcích parc. č. 117 a 116/7 k.ú. Radlice, která není předmětem tohoto řízení
  • námitka se týká provádění stavby a samozřejmou součástí stavebního povolení

na rekonstrukci ulice vydal územní rozhodnutí

Výstavbu velkého rozsahu v minulosti umožnila tzv. „úprava“ územního plánu číslo U 0916, k níž byla předložena tato dokumentace: strana 1, strana 2, příloha 1, příloha 2, příloha 3, ortofotomapa. Uvedenou úpravu sleduje i nezisková organizace Arnika například zde.

Arnika ovšem úpravy územního plánu dlouhodobě kritizuje, protože se projednávají neveřejně, skrytými úředními postupy, bez účasti samosprávy a veřejnosti. Dává jí za pravdu i Ministerstvo pro místní rozvoj a v mnoha případech i odvolací soudy. Zajímavý je například článek Úpravy územního plánu Prahy jsou nezákonné, zjistilo ministerstvo.

Další dva 6-patrové domy postavila nedaleko odtud společnost A-TRIO Praha, s. r. o. , její projekt má podobný název Rezidence Na Farkáně, více o něm píšeme zde.

Významné události a dokumenty

03.11.2016 Úřad MČ Praha 5: Rozhodnutí o umístění stavby – rozšíření ulice Na Farkáně IV
01.04.2014 Úřad MČ Praha 5: Zahájení řízení o umístění stavby
07.05.2014 Úřad MČ Praha 5: Zahájení řízení o umístění stavby

Autor: RNDr. Drahomír Bárta