3. 6. 2019

Dodatek z 22. 6. 2019.

Developeři „salámovou metodou“ organizují další EIA v prostoru kolem Smíchovského nádraží, tentokrát je na řadě rezidenční komplex Zlatý lihovar, viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1092.
Materiály jsou velmi rozsáhlé, 2 zip soubory mají téměř 250 MB. Zatím jde též teprve o přípravné „zjišťovací“ řízení.

ZaPět ve svém vyjádření k záměru Smíchov City South upozorňuje, že kolem Smíchovského nádraží se připravuje celkem 8 dílčích stavebních záměrů, a uvádí argumenty, proč je oddělené posuzování dílčích záměrů nesprávné, např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 1 As 47/2012 hodnotí jako nežádoucí tzv. „salámovou“ metodu. Takto bývá v praxi neformálně označována taktika, která se v praxi používá pro strategii, kdy se kontroverzní nebo obtížné cíle a řešení … rozdělí na dílčí kroky a prosazují se postupně …

Výbor pro územní rozvoj bude toto pondělí 24. června 2019 od 15 hodin v zasedačce č. dveří 330, Nám. 14. října 1381/4, vynášet svůj „verdikt“ k záměru Smíchov City South. Pokud můžete, přijďte prosím a vyjádřete svůj názor.

Původní informace

Na už rozjetý projekt Sekyra Group má v jižní části bývalého nákladového nádraží Praha Smíchov, při ulicích Radlická a Dobříšská v místech, kde je dnes lávka přes kolejiště, navazovat druhá fáze rozsáhlé výstavby, tentokrát hlavně pod taktovkou České spořitelny. Projekt s názvem „Smíchov City South“, zahrnující osm až 10 patrových budov, nyní vstoupil do řízení EIA, které má posoudit jeho dopad na životní prostředí. Je to jediná fáze příprav, do které mohou občané, spolky a samospráva MČ teoreticky nějakou formou zasáhnout !

Smíchovské nádraží a jeho okolí je největším rozvojovým územím v Praze 5. Navíc je mimořádně důležitým dopravním uzlem, kde lidé přestupují mezi vlaky, metrem, tramvajemi i autobusy, v budoucnu by zde měl vzniknout ještě významný autobusový terminál pro městské i meziměstské autobusy, P+R parkoviště a později možná i podzemní nádraží vysokorychlostní železnice směrem na Mnichov a Frankfurt, kolem vede Městský okruh. Snad žádného občana Prahy se tedy proměny Smíchovského nádraží nemohou nedotknout.

Obávám se, nová výstavba přivede do přetíženého okolí Smíchovského nádraží tolik nových aut, že doprava na celém Smíchově a na všech přístupových trasách bude kolabovat. A že soukromé bytové a kancelářské domy zaberou cenné místo, které by v budoucnu mohlo sloužit veřejným účelům, třeba jako rezerva pro rozvoj dopravní infrastruktury. Kdyby se v budoucnu třeba ukázalo, že k autobusovému terminálu nebo P+R parkovišti je potřeba dobudovat nějaké zázemí, nebude už na to prostor. Vysoké budovy značně zhorší cirkulaci vzduchu v údolí Vltavy, jehož kvalita je už dnes velmi špatná.

Materiály pro EIA se dají stáhnout ze stránky https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1090, ze dvou zip souborů se vyklubou 3 textové soubory a 12 výkresů a vizualizací, objem dat je 47 MB. Do 12.6.2019 má Městská část Praha 5 poslat vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení EIA. Pak asi Magistrát rozhodne, zda EIA bude nebo nebude.

Velmi precizní připomínky formulovala střešní platforma spolků Prahy 5 ZaPět: Vyjádření k oznámení záměru Smíchov City South

Dovoluji si ještě upozornit, že o tak důležitých procesech, jako je tento, se pravděpodobně nedozvíte z televize, z novin ani z webu či časopisu Městské části, můžete je ale najít na Mapě horkých míst Strany zelených, viz
http://praha5.zeleni.cz/mapa-horkych-mist/
http://praha5.zeleni.cz/mapa-horkych-mist/prehled-kauz-na-mape/
http://praha5.zeleni.cz/smichov-city/

Drahomír Bárta
spolupředseda ZO