Tabulka zobrazuje kauzy zakreslené do mapy v abecedním pořadí.

Pomocí malých černých šipeček v záhlaví tabulky si ale můžete kauzy setřídit jinak:

  • podle charakteristiky kauzy – pak můžete snadněji vyhledat všechny projekty jednotlivých developerů, např. Central Group, Geosan apod.
  • podle čtvrti – pak snadno najdete všechny kauzy ve čtvrti, která vás zajímá
  • podle druhu kauzy – pak lehce najdete např. všechny zanedbané stavební památky, všechny konfliktní stavby, všechny případy ohrožující přírodu apod.

Velké zelené šipky v řádcích vás přivedou k podrobnostem jednotlivých kauz.

Název kauzy Podtitul Charakteristika kauzy (úvodník) Čtvrť Druh kauzy
Barrandov Kaskády masivní výstavba bytů bez odpovídající občanské vybavenosti Finep, a.s. chce na okraji Barrandovského sídliště postavit dalších 609 bytů v rozporu se Zásadami územního rozvoje. Hlubočepy konfliktní výstavba
Barrandovské terasy chátrající perla funkcionalismu Barrandovské terasy, a.s. nechává chátrat ojedinělou funkcionalistickou památku – bývalou populární restauraci naskále nad Vltavou, společenské centrum filmových hvězd. Hlubočepy zanedbaná stavební památka
Božínka novorenezanční vilu cestovatele A.V.Friče nechal starosta Jančík zbourat Premium, s.r.o. chce na jejím místě postavit 7 podlažní bytový dům s 20 byty a 42 garážemi, přestože je ve zjevném rozporu s posláním a pravidly přírodního parku Košíře-Motol. Košíře příroda v ohrožení
Buďánka trosky dělnické kolonie z počátku 19. století Geosan Sigma a další majitelé vč. Hlavního města Prahy se o pozoruhodnou vesničku uprostřed města nestarali, nepomohla ani památková ochrana, dnes už zbývá jen demolice. Smíchov zanedbaná stavební památka
Bydlení Vinice obří stavební záměr na úbočí Vidoule Proti sedmipatrové stavbě 170 bytů v ochranném pásmu přírodní památky protestují místní spolky. Košíře příroda v ohrožení
Bytové domy Jinonická na území přírodního parku Košíře-Motol A a S Příbram, s.r.o. chce změnou územního plánu číslo Z 2899 proměnit 5627 m2 chráněné plochy lesa v území čistě obytné a stavět tu byty, bez ohledu na to, že to městská legislativa nedovoluje. Košíře příroda v ohrožení
Bytové domy Kutvirtova na místě tenisového kurtu Lappen Developement, s.r.o. chce postavit 3 bytové domy na pozemcích určených pro sport. Stavebníúřad MČ Praha 5 se nechal oklamat názvem „Sportovně technické zázemí Radlice“ a vydal rozhodnutí o umístění stavby. Radlice konfliktní výstavba
Bytový dům Hlubočepy bytový dům o 4 nadzemních podlažích Astralpol chce stavět na nestabilním podloží tvořem z nepevných břidel se vzduchovými kapsami a usazeninami. Abez vyřešeného dopravního přístupu. Hlubočepy konfliktní výstavba
Bytový dům Medak House nově Panorama Hlubočepy developer provádí stavbu v rozporu s vydaným územním rozhodnutím. Hlubočepy konfliktní výstavba
Bytový dům Na Pomezí na malém zeleném plácku u zastávky autobusu Regard, s.r.o. staví tak, že nezbyde místo ani na rozšíření zastávky MHD, aby stojící autobus nebránil provozu na rušné Klikaté. Jinonice konfliktní výstavba
Bytový dům Pod stadiony v prudkém svahu nad plynovodem J.P.W., s.r.o. chcepostavit pětipodlažní komplex s 25 byty na pozemcích pro maximálně dva rodinné domky, stavební úřad nehledí na vysokotlaký plynovod ani na požární únikové cesty stávajících domů. Smíchov konfliktní výstavba
Česká sever Rezidence Na Malvazinkách aneb malvazinský Manhattan SATPO Development se na malém pozemku v ulici Česká chystá postavit další tři 6-patrové domy, které by brutálně zastínily starší „dvouletkové" domy v ulici Houdova. Košíře konfliktní výstavba
Česká střed Bytový dům Malvazinky – výstavba i nepřístupném vnitrobloku ? Luma chce zastavět i vnitřní část enkávy v oblouku ulice České Košíře konfliktní výstavba
Česká západ řadové domy na zelené loučce Námitky občanů a občanského sdružení zamítla městská část i Magistrát, vážně je vzalo až Ministerstvo pro místní rozvoj a průlomovým rozhodnutím zrušilo územní rozhodnutí. Košíře konfliktní výstavba
Cibulka zámeček pozůstatky kdysi slavného empírového zámečku Empírový zámeček s anglickým parkem, čínským pavilonem, kamennou rozhlednou, umělými zříceninami a množstvím soch byl tak pozoruhodný, že jej v roce 1824 navštívil dokonce císař František I. s rodinou. Dnes připomíná spíš ruinu „vylepšenou" graffiti a zaneřáděnou odpadky od bezdomovců. Majitel na jeho údržbu zjevně nestačí. Košíře zanedbaná stavební památka
Děvín rozlehlý kopec nad Prahou láká investory Na několika místech tohoto dosud neporušeného unikátního přírodního celku hrozí výstavba na zelené louce. Radlice příroda v ohrožení
Dům-blok Radlická další obří administrativní budova u stanice metra VPÚ DECO Praha, a. s. nečeká za Územní studii Radlického údolí a chce u metra postavit 187 m dlouhou 5-patrovou administrativní budovu. Radlice konfliktní výstavba
Hlubočepský zámeček Raudnitzův dům a hřiště SK Hlubočepy ohrožuje výstavba domů Central Group chce v rozporu s územním plánem postavit obytné domy na hřišti, kde 100 let hrál fotbal SK Hlubočepy. Přístupová cesta by měla vést středem parku u Raudnitzova domu. Znamenalo by to zničení sportoviště, zeleně a devastaci kulturní památky. Hlubočepy konfliktní výstavba
Kostelík Nalezení sv. Kříže zapomenutý u trati do Zličína Přitom jde o velmi významnou historickou a stavební památku. Zasadila se o něj císařovna Marie Terezie, která položila základní kámen a byla přítomna i u vysvěcení. Stavitelem byl pravděpodobně Kilián Ignác Dienzenhofer. Stodůlky kulturní zajímavost
Lanovka z Nových Butovic na Barrandov přes Prokopské údolí Nová zajímavá dopravní linka by podstatně zkrátila spojení obou čtvrtí. Mohla by odlehčit hromadné dopravě i trochu omezit provoz aut, ale také by znamenala průlom do chráněné přírodní oblasti Prokopské údolí. Hlubočepy konfliktní výstavba
Malostranský heliport ocelová terasa na malostranské střeše ? v našem absurdistánu je možné všechno Někdo musí při rekonstrukci domu na Malé Straně dodržovat přísné požadavky památkářů a někdo si může dělat co chce. Malá Strana zanedbaná stavební památka
Malvazinky hřbitov a malebné dělnické domky Bývala tu viniční usedlost, nyní zde můžeme navštívit známý hřbitov, kde je pochována řada známých osobností. Smíchov kulturní zajímavost
Medvědí fontána pojmenována je podle trojice medvědů, nesoucích horní mísu fontány jedna z nejvzácnějších památek na Praze 5 z roku 1689 Smíchov kulturní zajímavost
Motol green změna územního plánu a nevýhodný pronájem Projednávají se změny územního plánu, které se týkají velkých územních celků v Motole, převážně na území přírodního parku Košíře – Motol. Pokud by byly schváleny, na ploše 22 ha by se otevírala možnost výstavby sportovních zařízení, ale i obytných domů. Chráněné lesy a zeleň by tak musely ustoupit další výstavbě a území pro všechny by se změnilo na privátní. Motol příroda v ohrožení
Mrakodrap pod Mrázovkou nechceme žít ve stínu výškových staveb CIG chce vedle gymnázia Na Zatlance postavit 16-patrovou administrativní budovu, která by se svými 60 m výšky dramaticky převyšovala všechny domy v okolí a zcela změnila vzhled centrální části Smíchova. Smíchov nepotřebuje další kanceláře, ale více slunce, vzduchu a zeleně. Smíchov konfliktní výstavba
MŠ Peroutkova může přijít o krásnou zahradu s vysokými stromy Luma, s. r. o. chce stromy pokácet a na zahradě školky postavit bytový dům, dětem by zůstal jen pruh u silnice. Košíře konfliktní výstavba
Na Pláni nové obytné domy na zelené stráni Geosan Sigma chce na travnatou stráň uprostřed vilové čtvrti natlačit 14 bytových domů. Nebere ohled na chráněné živočichy – krahujce, rorýsy, ještěrky a netopýry, ani na místní obyvatele. Občané se ale urputně brání. Smíchov konfliktní výstavba
Nad Kavalírkou místo školního hřiště obytné domy Central Group chce na kopci na místě školního hřiště mají postavit sedmipatrové obytné domy vydávané za „domov pro seniory", čemuž ale nikdo nevěří. Košíře konfliktní výstavba
Nad Motolským hájem developer překračuje povolené limity Daramis Group postavil tři bytové domy v rozporu s územním plánem a územním rozhodnutím. Nyní plánuje další komplex budov. Protestují občané i Občanské sdružení Motolský ordovik. Stodůlky konfliktní výstavba
Nádraží Stodůlky černá stavba paní Černé Majitelka nádražní budovy podle pravidel Divokého západu zabrala sousední pozemek v majetku města, vykácela na něm stromy a rozšířila tam stavbu své vily, úřady protestují jen chabě. Legalizace černé stavby by byla výsměchem právnímu řádu této země. Košíře konfliktní výstavba
Nová Nikolajka dva ohromné bytové domy v zahradách na konci ulice U Nikolajky Central Group nerespektuje charakter lokality a vilovou chce čtvrť radikálně změnit. Místní občané se obávají výrazného zhoršení životních podmínek a už od roku 2004 s megalomanským projektem bojují. Smíchov konfliktní výstavba
Nové Košíře 1 roh Plzeňské a Jinonické – další selhání památkové ochrany SR Klamovka, s.r.o. byla vlastníkem tří domů na rohu Plzeňské a Jinonické, které jsou v Katastru nemovitostí stále zapsané jako nemovité národní kulturní památky i když jsou už zbourané. Košíře zanedbaná stavební památka
Nové Košíře 2 Starokošířská avenue – první část rozsáhlé výstavby Do sevřeného údolí mezi třídy Plzeňskou a Vrchlického chtějí developeři nahustit řadu velkých nových budov. Zmizely by poslední zbytky starých Košíř. Košíře konfliktní výstavba
Obytný park Na Stárce šest vysokých bytových domů bez občanské vybavenosti Úřady slibovaly zachovat ráz původní výstavby a zajistit komplexní občanské vybavení i pro širší okolí, ale zástavba má být tak hustá,že na ně nezbyde místo a nebude ani kde zaparkovat. Košíře konfliktní výstavba
Park Kavalírka decimovaný novou výstavbou Central Group zastavěl západní část, Real Development východní část. Místní obyvatelé žádají městskou část, aby střední část vykoupila udržovala jako park. Košíře konfliktní výstavba
Park Klamovka východ plocha 2 ha určená pro veřejné vybavení a sport se má změnit v obytnou Metrostav Delta, s.r.o. chce na Podbělohorské postavit komplex devíti 4-7 patrových obytných domů se 150 byty. Námitkami občanů se zabýval i Nejvyšší správní soud, nyní má rozhodnout Zastupitelstvo HMP. Smíchov konfliktní výstavba
Pod Ateliéry místo decentní staré vily dva mohutné 5-patrové bytové domy Top Estates chystá projekt, který by degradoval jedinečný charakter vilové části Barrandova. Hlubočepy konfliktní výstavba
Pod Majerovic buldozery zničily zahrádkářskou osadu Spekulanti s pozemky tahají zahrádkáře po soudech. Jinonice konfliktní výstavba
Polygon Barrandov dříve Studentský dům investor prodává komerčně byty určené pro studenty a pedagogy. Hlubočepy konfliktní výstavba
Prokopské údolí východ v ochranném pásmu unikátní přírodní rezervace hrozí rozsáhlá výstavba JRD, s.r.o.chce stavět bytové soubory s názvem Diamantica, Trilobit a Semmering. Hlubočepy příroda v ohrožení
Radlická radiála ohromný stavbní projekt zasáhne Nové Butovice, Jinonice, Radlice i Smíchov Lze očekávat plynulejší provoz, ale také mnohem více aut než dnes. Celá by měla vést v tunelech. Radlice konfliktní výstavba
Radlické monstrum místo zelené stráně 10-podlažní bytový dům Real-Treuhand Reality, a.s. chce hned vedle klasické budovy Radlické školy postavit neuvěřitelné 10-podlažní stavební monstrum. Radlice konfliktní výstavba
Radotínské laguny těžba štěrkopísku na soutoku Vltavy a Berounky Na soutoku Vltavy a Berounky má dojít k velkoplošné těžbě štěrkopísku. Vedlo by to ke zničení asi 200 ha úrodné zemědělské půdy, území by ztratilo schopnost akumulovat a filtrovat spodní vodu. Místní občanská sdružení žádají o přezkoumání celého projektu. Radotín příroda v ohrožení
Rezidence Erbenova kvůli výstavbě se má vybagrovat a odvézt celý svah – 14 tisíc m3 zeminy Tyfon, a.s. chce v nestabilním svahu mezi ulicemi Mošnova a Erbenova vykácet stromy a postavit 6 věžovitých terasových domů, které se k okolní zástavbě vůbec nehodí. Mateřská školka by přišla o zelené zázemí a místní občané o klid. Smíchov konfliktní výstavba
Rezidence Na Farkáně bytová výstavba bez návaznosti na místní infrastrukturu A-Trio Praha, s.r.o. nechala mezi ulicemi U slévárny a Na Vysoké I zbourat garáže a pokácet krásné vysoké stromy. Na podzim 2013 zde má zahájit výstavbu dvou mohutných 6-patrových bytových domů. Problematická bude dopravní dostupnost i zásobování. Radlice konfliktní výstavba
Rezidence Na Farkáně IV další bytová výstavba bez obchodů a služeb EHY Assets, s.r.o. chce na zelené louce pod úzkou slepou ulicí Na Farkáně IV postavit dvoudílný bytový dům s 19 byty a stáním pro 27 aut. Radlice konfliktní výstavba
Rezidence Na Hřebenkách postupná přeměna vilové čtvrti v hranatý Krabicov Rezidence Na Hřebenkách a.s. je developer stejnojmenného stavebního projektu. Na místě tradiční třípatrové vily se sedlovou střechou hodlá postavit komplex 33 bytů, naprosto nerespektující charakter lokality a míru zastavěnosti. Smíchov konfliktní výstavba
Rezidence Na Loužku místo krásné vily a zahrady má stát bytový komplex Rezidence Na Loužku a.s. je developer stejnojmenného stavebního projektu. Chce zbourat tradiční vilu se sedlovou střechou, kde bydlel mj. bývalý prezident A. Novotný, a postavit komplex tří objemných hranatých domů. Smíchov konfliktní výstavba
Rezidence Na Popelce z penzionu se vyklubal další bytový dům EL-TI & CO, s.r.o. jejímž jednatelem je Alexey Rastseluev zjevně obešel stavební předpisy a stavební úřad městské části mu to umožnil. Košíře konfliktní výstavba
Rezidence Na Zatlance na ohromné ploše, která původně měla sloužit pro veřejné vybavení Central Group získal za podivných okolností rozhodnutí o umístění obřího bytového komplexu, který by zastínil všechny domy v okolí, proti je i radnice Prahy 5. Smíchov konfliktní výstavba
Rezidence Výhledová výstavba tří viladomů na vápencové skále CTR Group, a. s.chce stavět domy bez vyřešené dopravní situace. Projekt pochází ještěz dob, kdy radnici vládl starosta Jančík. Hlubočepy konfliktní výstavba
Sananim denní stacionář pro drogově závislé Útočiště pro ty, co ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. SZ podporuje umístění centra do polikliniky v Kartouzské. Smíchov společenský problém
Sanopz budova bývalého významného sanatoria nezadržitelně chátrá Diners Club Establishment, s.r.o. získala celý areál od starosty Jančíka, zavázala se sice, že jej zachová pro zdravotnictví, ale pracuje na tom, aby jej mohla zbořit a parcely využít pro novou bytovou výstavbu. Smíchov společenský problém
Skalka barokní usedlost z konce 17. st. v katastrofálním stavu Usedlost na parcele č. 4729 k.ú. Smíchov má status nemovité kulturní památky. Realita je ale docela jiná – bezdomovci už spálili okna a dveře a hrozí nebezpečí, že spálí i stropní trámy a krovy. Akciová společnost Les Marrons, zapsaná jako vlastník, se o vzácnou památku evidentně nestará, stát by ji měl vyvlastnit. Smíchov zanedbaná stavební památka
Skanzen Řepora středověk v Řeporyjích Napodobenina osady ze 14. století ze dřeva a hlíny ukazuje i styl života a dobové kroje. Stodůlky kulturní zajímavost
Skládka Motol se nekontrolovaně rozšiřuje EcoMotol má od Milana Jančíka za hubičku pronajaté rozsáhlé pozemky, na které pod rouškou „rekultivace" vyváží další odpady, buduje z nich umělé hory a rýžuje velké peníze. Motol příroda v ohrožení
Smíchov City proměna v moderní čtvrť Na zanedbaných pozemcích kolem nádraží by měla vyrůst nová čtvrť. Smíchov revitalizace území
Spiritka ohrožené křídové prameny BM Spiritka chce stavět bytovédomy v chráněné přírodní lokalitě, občanské sdružení bojuje za jejich zachování. Smíchov příroda v ohrožení
Sportovní areál Nad Hliníkem rozsáhlé pozemky města v přírodním parku se převádějí na soukromé subjekty Odbor bytů a privatizace UMČ Praha 5 oznámil záměr prodeje 17 parcel o rozloze přes 50.000 m2, občanská sdružení asi nestačila zareagovat a už probíhá zápis vkladu do Katastru nemovitostí. Noví vlastníci mohou požádat o změnu územního plánu … Košíře příroda v ohrožení
Starý Židovský hřbitov zapomenutý a zarůstající vegetací Nepoužívaný od roku 1921, poškozený vandaly a přírodními vlivy. Smíchov kulturní zajímavost
Šalamounka chráněné území v ohrožení Ojedinělá přírodní lokalita – louka obklopená lesem na kopci s výhledem na Strahov a Petřín. Chráněné území, které podle vyhlášky Hlavního města Prahy č. 3/1991 má sloužit pouze k rekreaci občanů. Nový majitel chce změnit územní plán tak, aby tam mohl stavět sportovní zařízení, třeba i sportovní stadion nebo hotel s bowlingem. Rozhodné protesty obyvatel ale záměry developerů zatímzastavily. Košíře příroda v ohrožení
ŠkoličkaU lvíčka další mateřská škola má ustoupit bytové výstavbě Lidové bytové družstvo Praha 5 chce zbourat školku v ulici Na Farkáně I a na rozlehlé zahradě postavit dva rozměrné bytové domy. Radlice konfliktní výstavba
Taneční centrum Praha soustavně poškozováno nepřátelskými kroky radnice TCP od roku 2005 sídlí ve školním areálu Pod Žvahovem a investuje miliony do údržby a rekonstrukce objektu. Někteří radní, zastupitelé a úředníci ÚMČ Praha 5 ale centru soustavně škodí hrubými chybami při správě obecního majetku a nepřátelskými kroky a pomluvami v médiích. Hlubočepy společenský problém
Turbová bývalou barokní usedlost podepírají trámy PraTurb s.r.o. je majitelem národní kulturní památky která se postupně mění v ruinu. Košíře zanedbaná stavební památka
U Pernikářky stylová vilka se sedlovou střechou byla zbourána Rentalkon a.s. z Brna chce na jejím místě postavit několikanásobně objemnější hranatou novostavbu, která se do vilové čtvrti zjevně nehodí. Občané proti tomu protestují. Smíchov konfliktní výstavba
Velká Ohrada okraj Dalejského údolí u Opatřilky se má změnit na stavební pozemek Central Group zde chce stavět, magistrát zařadil požadavek do IV. vlny celopražsky významných změn UP. O vánocích 2012 musela občanská sdružení sepisovat námitky a sbírat podpisy na petici. Stodůlky příroda v ohrožení
Velkokapacitní silnice Na Pomezí vážně by ohrozila přírodní památku Vidoule Do klidné vilové čtvrti Cibulky by přivedla nejen místní, ale i tranzitní dopravu Košíře příroda v ohrožení
Vidoule část přírodního parku Košíře-Motol se má proměnit ve stavební pozemek Finep a Ekospol žádajízměnu územního plánu, která by zlikvidovala část přírodního parku a umožnila rozsáhlou výstavbu. Záměrvyvolal vlnu rozhořčení obyvatel i občanských sdružení. Jinonice příroda v ohrožení
Vila Šebor klenot funkcionalistické architektury se mění v ruinu Arta s.r.o. může pozemek zhodnotit výstavbou nového bytového domu. Smíchov zanedbaná stavební památka
Viladomy Farkáň bezohledný záměr developera Central Group chce na zahradách bytových domů z roku 1950 postavit rozměrné novostavby bez ohledu na protesty občanů. Stavební úřad ignoruje námitky a povoluje absurdní výjimky, např. příjezdový tunel. Košíře konfliktní výstavba
Villa City View moderna mezistaršími domy pod Děvínem ED Group, a. s. zahájila stavbu bytového domu v ulici Pod Děvínem na místě zbourané vily z meziválečného období. Obyvatelé přilehlých domů si alespoň vymohli, že investor snížil dům o jedno patro. Smíchov konfliktní výstavba
Waltrovka rozlehlý brownfield na místě bývalé slavné továrny Penta Investments se tu chystá postavit moderní čtvrť. Pražské úřady ale projednávají změny územního plánu, které by urbanizaci zkomplikovaly. Jinonice revitalizace území
Zahrada Kinských z 30. let 19. století Nyní je pěkně upravena, zajímavostí je dřevěný kostelík přenesený z Podkarpatské Rusi. Pouze výletní restaurace U jezírek je v dezolátním stavu. Smíchov přírodní zajímavost
Zahrady Hřebenka nový bytový dům ve vilové čtvrti Nevhodná stavba na dobré adrese Smíchov konfliktní výstavba
Zlíchovský lihovar národní kulturní památka v dezolátním stavu Slibovaná přeměna Zlíchovského lihovaru je v nedohlednu, památná budova dál chátrá. Smíchov zanedbaná stavební památka
Zvířecí krematorium přímo uprostřed Zličína vypadá spíš jako špatný vtip Benefit Development z Plzně chce pár kroků od Úřadu městské části vybudovat krematorium a hřbitov pro zvířata. Máme zvířata rádi, ale myslíme si, že do středu obce taková „občanská vybavenost" nepatří. Zličín konfliktní výstavba

 

Autoři: Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta