window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-144909968-1');

8. 4. 2013

Poslední aktualizace: 09.02.2022

Kde to je? Podívejte se na mapu.

Před několika lety vlastník začal opravovat střechu, zámeček chtěl proměnit v luxusní wellness centrum a na jeho zahradě postavit i supermoderní bytové domy. Ale v roce 2016 je vlastníkem společnost Praturb a architekt Jan Kasl představil nový stavební projekt dvou hranatých bytových krabic, které se agresivně tlačí do těsné blízkosti zámečku a zahradu, jako součást historické kulturní památky zcela znehodnocují. 

„Dnes jsem byl na OSI a studoval projekt, je skutečně obludný. Hlavní výhrady: zastavuje cca 1/3 zahrady, výška budov (typické moderní kostky) cca 15m nad její profil, odstup od čp.731 (20m) a čp.1066 (15m) je zcela nedostatečný. Realizace záměru ve stávající podobě nevratně likviduje zahradu jako nedělitelnou součást kulturní památky. V jakém je to stádiu: Arch. Kasl žádá o výjímku, má v projektu deficit 20 ks garážového stání, než o tom rozhodne paní Jakubková, projekt stojí. OÚR MČ P5 (p. Tuvora) zadal 16.1.16 vypracování územní studie, má být hotova cca ve 3. čtvrtletí 2016, na jejím základě MČ zaujme stanovisko. Zde by mě zajímalo konkrétní zadání a kdo jí vypracuje. Ale stanovisko není nutnou přílohou k podání žádosti o UR.“ (JŠ, 31.3.2015)

Mám obavy, že Turbovou sice zachrání, ale současně znehodnotí moderními přístavbami. Genius loci, kouzlo a poezie staré usedlosti a zahrady kolem ní nenávratně zmizí. Jiří Trnka tam mj. kdysi napsal a ilustroval pohádku Zahrada, která kouzlem, poezií i humorem oslovuje děti i dospělé. Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou do krásné zahrady, kde potkají starého moudrého trpaslíka, zlomyslného kocoura a odhalují rozličná tajemství. Moderní prosklené krychle se tam určitě nehodí. Bohužel, dnes už kluci otevírají branky jen na monitoru počítače a jestli v zahradě vyrostou veliké prosklené krychle, které také vypadají jako monitory počítače, pan Trnka se bude muset v hrobě obracet.“ (RNDr. Drahomír Bárta, 2013)

V roce 2020 se Spolku Za život lidskej podařilo s investorem dohodnout a sepsat memorandum, že do roka po kolaudaci novostaveb zrekonstruuje historickou budovu zámečku (čp. 1066) podle požadavků památkářů, že na své náklady renovuje viniční domek Kuliška (čp. 731) a uvolní jej pro občanské využití a umožní veřejnosti přístup do zahrad objektu. Za to spolek stáhne svoji správní žalobu proti vydanému územnímu rozhodnutí. Blahopřejeme spolku a děkujeme !! Dosáhl možná víc, než celá armádu úředníků, které si platíme, aby veřejný zájem hájili.  

Odkazy na další informace

Odbor památkové péče MHMP: Sledované památky a objekty na území Prahy 5
AtlasČeska.cz: Usedlost Turbová
Wikipedie: Turbová
Hrady.cz: Turbová
Místa u nás: Turbová
Malé dějiny Smíchova a Košíř: Turbová (č.p. 1066)Co se (ne)děje na starých usedlostech
Extrastory.cz: Trnkova pohádková zahrada opravdu existovala, zůstala však zakletá v čase
Projekční kancelář In.Spira: Rezidence Turbová, Praha
Šafer Hájek Architekti: Projekt Rezidence Turbová
Jan Kasl: vizualizace nového projektu pro PraTurb, s.r.o.
JK Architekti: Dostavba usedlosti Turbová

Významné události a dokumenty

09.02.2022 Stavební úřad P5: Oznámení o zahájení stavebního řízení
31.08.2021 JK Architekti: Projekt rekonstrukce viničního domku Kuliška
29.04.2021 Stavební úřad P5: Řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
27.12.2016 Ing. Jan Šír: Odvolání proti územnímu rozhodnutí
09.12.2016 Stavební úřad P5: Územní rohodnutí k projektu Dostavba usedlosti Turbová
18.05.2016 Stavební úřad P5: Zahájení územního řízení k projektu Dostavba usedlosti Turbová
07.09.2015 Spolek Za život lidskej: Námitka proti kácení dřevin
12.04.2011 RMČ P5: Rada MČ schválila změnu míry využití území
19.02.2011 RNDr. Drahomír Bárta: Fotoreportáž z Turbové
02.04.2010 Péče o památky hl. m. Prahy– Památky.Praha.eu: Usedlost Turbová
17.11.2009 Jiří Fiala: Foto usedlosti Turbová

Fotogalerie

Autoři: Mgr. Martina Pokorná a RNDr. Drahomír Bárta